Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Commissioning and field tests of flue gas cleaning plant

Grzegorz Krzysztof Bruszewski, Mateusz Podgórski

Abstract

The aim of this thesis is to research the operating performance of the flue gases treatment installation located at Fire Research Laboratory of the Building Research Institute in Pionki, Poland. The whole project was managed and supervised by polish engineering office Prochem S.A. Authors of the thesis intensively participated in the final stage of the Installation design. A thorough analysis has been done to ensure the reliability and efficiency of the flue gases treatment. The analysis of the former projects by Prochem S.A. assisted in making a number of inevitable changes, affecting the whole workmanship of the installation. To confirm an operational effectiveness of the Installation a series of trial runs and operation studies on installation performance have been carried out. A number of initial activities related to installation start up had been done before the researches studies commenced. Based on the data from field tests one can see that the flue gases treatment plant works properly and the design assumptions are easily met.
Record ID
WUTb7c10fc1dd2d41ed9676fef0e3f27456
Diploma type
Master of Science
Author
Grzegorz Krzysztof Bruszewski (FCPE) Grzegorz Krzysztof Bruszewski,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Mateusz Podgórski (FCPE) Mateusz Podgórski,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badania rozruchowe i eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin
Supervisor
Tomasz Wąsowski (FCPE/CIPE) Tomasz Wąsowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2012
Issue date (year)
2012
Pages
150
Internal identifier
DICHP-2074
Reviewers
Tomasz Wąsowski (FCPE/CIPE) Tomasz Wąsowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Marek Henczka (FCPE/DCRED) Marek Henczka,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy było przeprowadzenie badań rozruchowych i eksploatacyjnych instalacji oczyszczania spalin z Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach koło Radomia. Projekt i budowę tej inwestycji realizował Prochem S.A. W ramach niniejszej pracy autorzy wzięli udział w ostatniej fazie projektowania instalacji technologicznej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Dokonali analizy obszernej dokumentacji projektowej Oczyszczalni Spalin oraz zrealizowali szereg zmian w stosunku do pierwotnych projektów wykonawczych. Wykonano szereg czynności mających na celu przygotowanie instalacji do poprawnego działania. Przeprowadzono konfigurację urządzeń i układów automatycznej regulacji. Opracowano kompletny system zdalnego sterowania zarówno pracą poszczególnych urządzeń jak i całości przedmiotowej Oczyszczalni Spalin, zgodnie z koncepcją technologiczną. W ramach pracy przeprowadzono testy rozruchowe instalacji w zakresie mechanicznym, technologicznym, AKPiA. Następnie przeprowadzono wstępne badania eksploatacyjne instalacji, mające na celu potwierdzenie skuteczności oczyszczania spalin z zanieczyszczeń gazowych i stałych. W trakcie prób ogniowych uzyskano oczyszczenie spalin do poziomu, zgodnego z wymogami Inwestora. Analiza uzyskanych wyników wykazała wysoką redukcję zanieczyszczeń ze strumienia spalin. Finalnym efektem niniejszej pracy było, po zrealizowaniu procedury odbiorowej, przekazanie do użytkowania zrealizowanej na wysokim poziomie technologicznym i zapewniającej wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń Oczyszczalni Spalin.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa_Bruszewski_Podgorski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2900

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTb7c10fc1dd2d41ed9676fef0e3f27456/
URN
urn:pw-repo:WUTb7c10fc1dd2d41ed9676fef0e3f27456

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page