Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Problematyka wyznaczania szlaków konnych w Polsce

Anna Piusińska

Record ID
WUTb61eca30de374fa39fa2b698b5bc8d2f
Diploma type
Master of Science
Author
Anna Piusińska (FGC) Anna Piusińska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Katarzyna Osińska-Skotak (FGC/DPRSISIS) Katarzyna Osińska-Skotak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Jerzy Chmiel (FGC/DPRSISIS) Jerzy Chmiel,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
File
  • File: 1
    praca magisterska.pdf
  • File: 2
    Załącznik nr 3. Przebieg wyznaczonego szlaku konnego na tle innych szlaków turystycznych.jpg
  • File: 3
    Załącznik nr 2. Wyznaczony szlak konny.jpg
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTb61eca30de374fa39fa2b698b5bc8d2f/
URN
urn:pw-repo:WUTb61eca30de374fa39fa2b698b5bc8d2f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page