Analysis of rotating detonation stability

Szymon Fulara

Abstract

The paper concerns experimental research on rotating detonation taken at Institute of Heat Engineering at Warsaw University of Technology and at Warsaw Institute of Aviation. Based on research data the phenomenon of instability of rotating detonation has been described. The paper contains theoretical description of detonation and detonation wave. Concept of detonation engine has been defined and three types of engines have been mentioned: pulse detonation engine, standing detonation engine and rotating detonation engine. Comparison of RDE and PDE has been presented. The theoretical assumptions of these engines have been described. Furthermore the research stands at Institute of Heat Engineering and at Institute of Aviation have been depicted. The next part of paper contains description of rotating detonation stability and presentation of experimental research. All the analyzed experiments have been compared, the selected have been described and one has been analyzed in detail. At the end the conclusions from analysis and determination of rotating detonation stability conditions at RDE have been introduced.
Diploma typeMaster of Science
Author Szymon Fulara ITC
Szymon Fulara,,
- The Institute of Heat Engineering
Title in PolishAnaliza stabilności wirujacej detonacji
Supervisor Piotr Wolański ITC
Piotr Wolański,,
- The Institute of Heat Engineering
Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Heat Engineering (IHE)
Study subject / specializationLotnictwo i Kosmonautyka
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date07-02-2013
Issue date (year)2013
Pages66
Internal identifierMEL; PD-2070
Reviewers Piotr Wolański ITC
Piotr Wolański,,
- The Institute of Heat Engineering
, Jan Kindracki ITC
Jan Kindracki,,
- The Institute of Heat Engineering
Keywords in Polishstabilność wirującej detonacji, silnik o wirującej detonacji (RDE)
Keywords in Englishstability of rotating detonation, Rotating Detonation Engine (RDE)
Abstract in PolishPraca dotyczy badań eksperymentalnych wirującej detonacji przeprowadzonych w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej i w Instytucie Lotnictwa. Na podstawie danych eksperymentalnych opisano zjawiska niestabilności w procesie spalania detonacyjnego. Praca zawiera opis teoretyczny zjawiska detonacji oraz fali detonacyjnej. Zdefiniowano również pojęcie silnika detonacyjnego oraz wyszczególniono trzy rodzaje silników: detonacyjny silnik pulsacyjny, silnik o stacjonarnej detonacji oraz silnik o wirującej detonacji. Przedmiotem pracy jest silnik o wirującej detonacji (RDE). Przedstawiono porównanie silników RDE i PDE oraz opisano teoretyczne podstawy pracy tychże urządzeń. Następnie opisano stanowiska badawcze znajdujące się w Instytucie Techniki Cieplnej PW oraz w Instytucie Lotnictwa. Kolejna część pracy dotyczy opisu stabilności wirującej detonacji i przedstawienia badań doświadczalnych. Porównano wszystkie analizowane próby pod względem stabilności detonacji, opisano wybrane i szczegółowo zanalizowano wyselekcjonowaną próbę. Podsumowanie pracy zawiera wnioski z analizy przedstawionych badań i określenie warunków stabilności wirującej detonacji w komorze silnika RDE.
File
pr.mgr8.pdf 3.02 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back