Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

-

Piotr Adamski

Abstract

-
Record ID
WUTb39bb3ac33c74ce3ba00b2c98d14f6b1
Diploma type
Master of Science
Author
Piotr Adamski Piotr Adamski,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Badania możliwości otrzymywania HNS z odpadów posiarczynowych trotylu
Supervisor
Wojciech Pawłowski (FC/DH-EM) Wojciech Pawłowski,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Trotyl od wielu lat jest najpowszechniej używanym materiałem wybuchowym w wojsku. Ceniony jest głównie za jego wysoką stabilność oraz małą wrażliwość na pobudzenie. Trotyl oczyszczany jest między innymi dzięki wymywaniu niesymetrycznych trinitrotoluenów oraz dinitrotoluenów roztworem siarczynu sodu. Roztwór po przemywaniu trotylu nazywany jest czerwoną wodą, która przyczynia się do znacznego zanieczyszczenia środowiska. Dzięki postępowi technologii głównym składnikiem czerwonej wody jest 2,4,6-trinitrotoluen. Skaża on środowisko inhibitując wzrost wielu grzybów, drożdży oraz gram-dodatnich bakterii. U ludzi zaś powoduje uszkodzenie wątroby i wywołuje anemię [1]. Celem mojej pracy było wybranie odpowiedniej metody syntezy 2,2’,4,4’,6,6’- heksanitrostilbenu z trotylu, jej optymalizacja i zbadanie możliwości wykorzystania trotylu posiarczynowego jako substratu. Prowadziłem próby syntez metodą Shippa-Kaplana [2] oraz utleniania trotylu bezwodnym siarczanem miedzi. Z powodu prostoty procesu oraz mniejszych jego kosztów wybrałem drugą drogę syntezy. Podczas prac laboratoryjnych opracowałem optymalny sposób prowadzenia reakcji oraz oczyszczania otrzymywanych produktów. Zająłem się również ich ilościową analizą (HPLC). Wydajności otrzymywane w reakcjach będących powtórzeniem reakcji zawartych w patencie były kilkakrotnie mniejsze niż literaturowe [3]. Badając wpływ czasu, nadmiaru składników, temperatury oraz mieszania udało mi się osiągnąć wydajność 44%. Porównałem też wydajności otrzymywane przy użyciu czystego trotylu i trotylu posiarczynowego. Wykorzystanie substratu o gorszej jakości nie przyniosło znacznego obniżenia wydajności, co umożliwia użycie go w przemyśle. Utlenianie odpadów posiarczynowych siarczanem miedzi jest perspektywiczną metodą, umożliwiającą pozbycie się niebezpiecznych odpadów i jednoczesną syntezę zaawansowanego materiału wybuchowego. Opracowana przeze mnie metoda jest prosta i po optymalizacji może przynieść o wiele wyższe wydajności
File
  • File: 1
    Piotr Adamski.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTb39bb3ac33c74ce3ba00b2c98d14f6b1/
URN
urn:pw-repo:WUTb39bb3ac33c74ce3ba00b2c98d14f6b1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page