Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Problemy wdrażania nowego typu statku powietrznego do floty operatora lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ciągłą zdatnością do lotu i tworzenia programów obsługi technicznej

Andrzej Niderla

Abstract

The aim of this work is a presentation of key problems concerning the implementation of new aircraft type to air operator fleet. Special attention has been paid to aspects of Continuing Airworthiness and creating Maintenance Programs and Schedules. The work contains introduction to the topic of Airworthiness and its continuing. Historical and current approaches have been drawn. Legal basis of Continuing Airworthiness Management Organisation tasks has been presented. Problems resulting from implementation of new aircraft type to CAM Organisation have been pointed out and solutions have been proposed. Moreover, the reader is introduced to the subject of Maintenance Programs and Reliability Programs development. MSG-3 methodology and its evolution are described. The work identifies problems which can occur when creating Maintenance Programs and potential solutions are evaluated. The work also includes comparison and characteristics of retiring and implemented aircraft types. Differences governing Airworthiness and Maintenance Programs have been underlined. Diagnostics systems and unplanned maintenance have been characterised. The results of the analysis and considerations were described, conclutions have been drawn and further steps of the research have been proposed.
Identyfikator pozycji
WUTb369b3fd702c418db1cb3f8e1fc4fa4d
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Andrzej Niderla (WMEiL) Andrzej Niderla Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Problemy wdrażania nowego typu statku powietrznego do floty operatora lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ciągłą zdatnością do lotu i tworzenia programów obsługi technicznej
Promotor
Kamila Kustroń (WMEiL/ITLMS) Kamila Kustroń Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)
Kierunek / specjalność studiów
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
15-01-2013
Data (rok) wydania
2012
Paginacja
131
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-2045
Recenzenci
Kamila Kustroń (WMEiL/ITLMS) Kamila Kustroń Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Mirosław Rodzewicz (WMEiL/ITLMS) Mirosław Rodzewicz Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
samoloty pasażerskie, linia lotnicza, ciągła zdatność do lotu, program obsługi technicznej, eksploatacja, program niezawodności, CAMO
Słowa kluczowe w języku angielskim
xxx
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie problemów wdrażania nowego typu statku powietrznego do floty operatora lotniczego. Szczególną uwagę poświęcono aspektom Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu i tworzenia Programów Obsługi Technicznej. W pracy zawarto wprowadzenie w zagadnienie Ciągłej Zdatności do Lotu i zarządzania nią. Przedstawiono ujęcie historyczne oraz obecne podejście. Omówione zostały podstawy prawne funkcjonowania Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu oraz praktyczne przykłady. Zaprezentowane zostały problemy towarzyszące wdrażaniu nowego typu samolotu do Organizacji CAMO oraz zaproponowano metody ich rozwiązywania. Ponadto, wprowadzono w tematykę tworzenia Programów Obsługi Technicznej i Niezawodności. Omówiono metodologię MSG-3 oraz jej rozwój. Zidentyfikowane zostały problemy jakie występują przy tworzeniu Programów Obsługi Technicznej oraz zaproponowano dla nich rozwiązania. Praca zawiera również charakterystykę i porównanie wdrażanego oraz wycofywanego typu samolotu. Podkreślone zostały różnice mające wpływ na ciągłą zdatność do lotu i program obsługi. Scharakteryzowano również systemy diagnostyczne i przeprowadzanie obsług nieplanowych. Wyniki rozważań i analizy zostały omówione, wyciągnięto z nich wnioski oraz zaproponowano dalsze kierunki badań.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Niderla_praca_mgr.pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTb369b3fd702c418db1cb3f8e1fc4fa4d/
URN
urn:pw-repo:WUTb369b3fd702c418db1cb3f8e1fc4fa4d

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony