Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Możliwości zagospodarowania fragmentu rejonu Czyste na Woli (w Warszawie) z uwzględnieniem zasad ekorozwoju

Angelika Kowalczyk

Record ID
WUTb2d90714b8bb437daa5f233186a5721c
Diploma type
Master of Science
Author
Angelika Kowalczyk (FGC) Angelika Kowalczyk,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Jan Chmielewski (FGC/CSMES) Jan Chmielewski,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-04-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Bożena Degórska (FGC/CSMES) Bożena Degórska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
File
 • File: 1
  Plansza 1. Inwentaryzacja.pdf
 • File: 2
  Plansza 2. Uwarunkowania transportowe.pdf
 • File: 3
  Plansza 3. Uwarunkowania kulturowe i przyrodnicze.pdf
 • File: 4
  Plansza 4. Waloryzacja zabudowy.pdf
 • File: 5
  Plansza 5. Zagospodarowanie terenu.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTb2d90714b8bb437daa5f233186a5721c/
URN
urn:pw-repo:WUTb2d90714b8bb437daa5f233186a5721c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page