Analiza i dostępność zasobów przyrodniczych na obszarze gminy Olsztyn dla potrzeb rekreacyjno- przyrodniczych

Beata Krygielska

Abstract

n/a
Diploma typeMaster of Science
Author Beata Krygielska KGPNSP
Beata Krygielska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Supervisor Alina Maciejewska KGPNSP
Alina Maciejewska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Certifying unitFaculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unitFaculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specializationGospodarka Przestrzenna
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date11-07-2013
Issue date (year)2013
Reviewers Józef Dobija KGPNSP
Józef Dobija,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science


Back