Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Modelowanie i symulacja lotu śmigłowca

Marek Cel

Abstract

Development of the real-time helicopter flight dynamics simulation model in a form of a computer software was the main subject of this master thesis. The computational algorithm based on: – aircraft dynamic equations of motion developed using general laws of classical mechanics; – helicopter rotor dynamics model based on Glauert analysis; – numerical procedures of solving ordinary differential equations with given initial value, especially Runge-Kutta 4th order method was used to achieve this goal. In the first stage the rotorcraft was characterized as a flying object, issues related to its design and simulation modeling of physical objects and phenomena were presented. Further assumptions and simplifications of the model were done and differential equations of motion were developed. In the next step methods of modeling dynamics, aerodynamics and loads due to helicopter rotor were presented. Those methods were based on the rotor momentum theory and also blade element analysis. Due to verify accuracy of the developed simulation model the quality analysis of the obtained results was done basing on the computational and experimental data available in reference sources. The computer software able to simulate single fully articulated rotor helicopter flight dynamics is the main result of this project. The simulation model was developed with the technical data of the PZL SW-4 helicopter.
Identyfikator pozycji
WUTb0665b0fdb694e2e9890a2c288178d33
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Marek Cel (WMEiL/ITLMS) Marek Cel Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Modelowanie i symulacja lotu śmigłowca
Promotor
Tomasz Goetzendorf-Grabowski (WMEiL/ITLMS) Tomasz Goetzendorf-Grabowski Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
14-01-2013
Data (rok) wydania
2012
Paginacja
80
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-2036
Recenzenci
Tomasz Goetzendorf-Grabowski (WMEiL/ITLMS) Tomasz Goetzendorf-Grabowski Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Cezary Galiński (WMEiL/ITLMS) Cezary Galiński Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
LOTNICTWO, MECHANIKA LOTU, MECHANIKA KOMPUTEROWA, MODELOWANIE SYMULACYJNE, ŚMIGŁOWCE, SYMULATORY
Streszczenie w języku polskim
Celem tej pracy dyplomowej było opracowanie modelu symulacyjnego dynamiki lotu śmigłowca w postaci programu komputerowego działającego w reżimie czasu rzeczywistego. Do realizacji tego zadania wykorzystany został algorytm obliczeniowy opracowany na podstawie: – dynamicznych równań ruchu statku powietrznego wyprowadzonych w oparciu o ogólne zasady mechaniki klasycznej; – modelu dynamiki wirnika nośnego bazującego na rozwinięciu klasycznej analizy Glauerta; – metod numerycznych rozwiązywania zagadnień początkowych równań różniczkowych zwyczajnych, a w szczególności metody Rungego-Kutty 4-tego rzędu. W pierwszym etapie dokonano charakterystyki wiropłatów jako statków powietrznych, przybliżono zagadnienia związane z konstrukcją śmigłowców oraz modelowaniem symulacyjnym obiektów i zjawisk fizycznych. Następnie przedstawiono założenia oraz wyprowadzono równania różniczkowe opisujące ruch statku powietrznego w przestrzeni. W kolejnym kroku poruszone zostały zagadnienia związane z modelowaniem dynamiki, aerodynamiki oraz obciążeń pochodzących od wirnika nośnego. W tym celu posłużono się teorią strumieniową oraz metodą elementu łopaty. W celu weryfikacji poprawności opracowanego modelu wykonano analizę jakościową uzyskanych wyników w oparciu o dostępne w literaturze dane uzyskane z symulacji i badań eksperymentalnych. Wynikiem pracy jest oprogramowanie, umożliwiające symulację dynamiki lotu śmigłowca wyposażonego w pojedynczy wirnik o głowicy przegubowej, które zostało opracowane w oparciu o dane techniczne śmigłowca PZL SW-4.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Marek_Cel_-_Praca_dyplomowa.pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTb0665b0fdb694e2e9890a2c288178d33/
URN
urn:pw-repo:WUTb0665b0fdb694e2e9890a2c288178d33

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony