Doświadczalne określenie wpływu monowarstwy surfaktantu płucnego na szybkość transportu tlenu do krwi w warunkach modelowych

Hanna Droździel

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Hanna Droździel (FCPE / CIPE)
Hanna Droździel,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Supervisor Leon Gradoń (FCPE / CIPE)
Leon Gradoń,,
- Chair of Integrated Process Engineering

Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitChair of Integrated Process Engineering (FCPE / CIPE)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)1998
Pages68
Internal identifierDICHP-1300
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in Polish-

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?