Research of utilization solar energy in chemical engineering

Przemysław Adam Klawitter

Abstract

The aim of the study was expanding knowledge of using solar energy in chemical engineering applications. Nowadays, obtaining energy from unconventional sources becomes more and more important, that's why theoretical research was focused on the solar energy. The usage of this kind of energy could have major impact for the entire technology industry, especially in chemical engineering. This work will present information about usage, distribution and solar energy storage. Converting solar energy was combined with Earth energetic, and the Sun position chart. Conversion of solar collectors have been characterized in details with mathematical description in order to applied it in practice. Furthermore energy from the solar panels is in need of storage, that’s why this issue also was described. Due to necessity of preservation of energy would be essential for further usage. In those thesis three possibly of solar energy usage in chemical engineering application are specified: water distillation, drying systems and cooling by adsorption. For each application, mathematical description and patterns of operating have been added. The most important aim of this work, was to design a drying system which is using solar energy. Presented installation, was based on meteorological data in Poland.
Diploma typeMaster of Science
Author Przemysław Adam Klawitter WIChiP
Przemysław Adam Klawitter,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Title in PolishBadanie możliwości wykorzystania energii słonecznej w inżynierii chemicznej
Supervisor Piotr Kuran ZPR
Piotr Kuran,,
- Department of Separation Processes
Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitDepartment of Separation Processes (DSP)
Study subject / specializationInżynieria Chemiczna i Procesowa
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date29-10-2013
Issue date (year)2013
Pages85
Internal identifierDICHP-2243
Reviewers Łukasz Makowski ZIDRCh
Łukasz Makowski,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
, Piotr Kuran ZPR
Piotr Kuran,,
- Department of Separation Processes
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishGłównym zamierzeniem pracy było przedstawienie możliwości wykorzystania energii słonecznej w inżynierii chemicznej. W dzisiejszych czasach ogromne znaczenie ma pozyskiwanie energii z konwencjonalnych źródeł, do których niewątpliwie należy energia słoneczna. Wykorzystanie tej energii stanowi duże wyzwanie dla całego przemysłu technologicznego, a w szczególności w inżynierii chemicznej. W pracy zaprezentowane zostały podstawowe wiadomości na temat pozyskania energii słonecznej. Zostały opisane informacje na temat konwersji słonecznej wraz z bilansem energetycznym Ziemi. Szczegółowo zostały scharakteryzowane kolektory konwersji słonecznej wraz z ich opisem matematycznym, niezbędnym do praktycznego zastosowania. W następnym rozdziale zostały ujęte możliwości magazynowania energii, którą uzyskano z kolektorów słonecznych, a która będzie niezbędna do dalszego zastosowania. Zaprezentowane zostały trzy możliwości wykorzystania energii słonecznej w inżynierii chemicznej: w destylacji wody, w instalacjach suszarniczych, w chłodzeniu adsorpcyjnym. Do każdej instalacji zostały dodane schematy działania oraz opis matematyczny. Najistotniejszym celem pracy było zaprojektowanie instalacji suszarniczej w wykorzystaniem energii słonecznej. Została zaprezentowana budowa oraz działanie suszarni słonecznej osadów ściekowych na podstawie danych meteorologicznych w Polsce.
File
praca magisterska.pdf 18.75 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 2880

Get link to the record
msginfo.png

Back