Biocenoza osadu czynnego w procesie synergicznego usuwania ze ścieków azotu i fosforu w reaktorze typu SBR

Małgorzata Kobylańska , Karolina Sułek

Abstract

-
Rodzaj dyplomuPraca magisterska
Autor Małgorzata Kobylańska (WIBHiIŚ)
Małgorzata Kobylańska
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
, Karolina Sułek (WIBHiIŚ)
Karolina Sułek
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Promotor Adam Muszyński (WIBHiIŚ / ZB)
Adam Muszyński
- Zakład Biologii

Monika Żubrowska-Sudoł (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Jednostka dyplomującaWydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadzącaZakład Biologii (WIBHiIŚ / ZB)
Kierunek / specjalność studiów, Ochrona Środowiska
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data obrony18-09-2008
Data (rok) wydania2008
Recenzenci Adam Muszyński (WIBHiIŚ / ZB)
Adam Muszyński
- Zakład Biologii
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Ewa Zborowska (WIBHiIŚ / ZB)
Ewa Zborowska
- Zakład Biologii
Słowa kluczowe w języku polskimbiocenoza osadu czynnego,reaktor typu SBR
Słowa kluczowe w języku angielskimActivated sludge biocoenosis, SBR type reactor
Streszczenie w języku polskim-

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?