Expert system management of risk in the airport safety

Marta Malawko

Abstract

This dissertation is about the spectrum of airport movement safety. Movement is defined as any movement on the maneuvering area and movement of all aircrafts. Recording of the course requires the establishment of uniform methods of conducting research. Discussed topics related to the management, safety and expertise aim at deepening the knowledge of civil aviation. This dissertation begins with an explanation of the management issues. This is an overview of antiquity and of advancement of this science in the twentieth century. Kaizen method was designed to optimize cost savings and improve quality of the product and processes across the organization by using all available means, above all, human. The following sections discuss the Safety Management System as recent legislation introduced by the European Civil Aviation, which will be introduced in 2014. The second chapter focuses on the presentation of the basic principles and laws that apply to the International Airport Frederic Chopin in Warsaw. In the next section, an analysis of incidents in civil aviation has been discussed. Risk factors have been presented to show the causes and effects of traffic safety conditions at the airports. Dirty hazards included in this chapter show basic principles in the safety of airports. The next part discusses the characteristics of an expert system based on the publication of the Senior College lectures. A database aligned with initial goals for the dissertation has been developed for the purpose of this work. An in-depth examination of the aviation market and involvement of the most qualified staff allowed to conduct an accurate research for this study. Results of the research discussed at the end of this paper are presented with diagrams clearly showing the possible development of modern technology and the ability to update regulations in order to improve the management and execution of air operations in a safe manner as both aircraft and employees. The following dissertation is mainly based on publications of qualified professors and doctors of sciences related to aviation as well as on many years of experience, which resulted in a new approach to safety and the management of airport traffic.
Diploma typeMaster of Science
Author Marta Malawko WMEiL
Marta Malawko,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Title in PolishSystem ekspercki zarządzania zagrożeniami w ruchu lotniskwym
Supervisor Kamila Kustroń ITLMS
Kamila Kustroń,,
- The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (IAAM)
Study subject / specializationLotnictwo i Kosmonautyka
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date25-03-2013
Issue date (year)2013
Pages101
Internal identifierMEL; PD-2211
Reviewers Kamila Kustroń ITLMS
Kamila Kustroń,,
- The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
, Jerzy Lewitowicz ITLMS
Jerzy Lewitowicz,,
- The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
Keywords in Polishzarządzanie bezpieczeństwem, lotnictwo cywilne, lotniska, przepisy lotnicze
Keywords in English-
Abstract in PolishNiniejsza praca jest spektrum na temat bezpieczeństwa w ruchu lotniskowym. Opisane tematy dotyczące zarządzania, bezpieczeństwa oraz wiedzy eksperckiej mają na celu zgłębianie wiedzy dotyczącej lotnictwa cywilnego. Praca zaczyna się wyjaśnieniem zagadnień dotyczących zarządzania. Jest to przegląd od starożytności aż po zaawansowany rozwój tej nauki w wieku XX. Metoda Kaizen, która została stworzona aby zoptymalizować redukcję kosztów, ma na celu poprawienie jakości produktu, procesów oraz całej organizacji poprzez wykorzystanie wszelkich dostępnych środków. Dużą rolę odgrywa tu sam człowiek. W dalszej części omówiono System Zarządzania Bezpieczeństwem jako najnowsze przepisy wprowadzane w europejskim lotnictwie cywilnym, wymagane od roku 2014. Przechodząc do drugiego rozdziału pracy skupiono się na przedstawieniu podstawowych zasad i praw obowiązujących na Międzynarodowym Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W kolejnej części wykonano analizę incydentów w lotnictwie cywilnym. Czynniki zagrożeń jakie zostały wykazane, ukazują przyczyny i skutki panujące w bezpieczeństwie ruchu lotniskowym. W następnej części omówiono charakterystykę systemu eksperckiego na podstawie publikacji wykładów Wyższych Uczelni. Opracowana baza danych została wykonana według głównych celów postawionych sobie jeszcze przed przystąpieniem do pisania pracy magisterskiej. Dogłębne przeanalizowanie rynku lotniczego oraz dostęp do najbardziej wykwalifikowanej kadry, pozwoliło wykonać rzetelne badania, których wyniki zostały wykorzystane w niniejszej pracy. Wyniki zaprezentowane na końcu, przedstawione są za pomocą schematów. W sposób klarowny ukazują możliwy rozwój w temacie nowoczesnej technologii i możliwości aktualizacji przepisów, które poprawiają zarządzanie i wykonywanie operacji lotniczych, zarówno tych dotyczących statków powietrznych jak i szeregowych pracowników, w sposób bezpieczny. Praca jest oparta głównie na publikacjach wykwalifikowanych profesorów i doktorów nauk związanych z lotnictwem, ale również na osobistym długoletnim doświadczeniu, które spowodowało inne podejście do bezpieczeństwa w ruchu lotniskowym i w porcie lotniczym.
File
PRACA_DYPLOMOWA_MALAWKO_MARTA.pdf 2.28 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back