Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the heavy lifting aircraft model for the Aero Design 2010 competition

Michał Wysocki

Abstract

The purpose of present thesis was design of the aircraft model for the Aero Design 2010 competition. Aero Design Competition is an annual series of events organized in the U.S. by Society of Automotive Engineers (SAE). Winning team must prepare aircraft model that will lift maximum payload within competition rules. The aircraft designed in this thesis must be technically capable of winning the Aero Design competition. To fulfill this condition aircraft must lift at least 16 kg of payload. This thesis contains analysis of the feasibility based on previous achievements. Afterwards preliminary project was made. It includes the selection of the best available aircraft configurations (such as monoplane, biplane and flying wing). At this stage, with use of XFOIL, AVL and XFLR5 software over 30 different aircraft configuration options have been analyzed. The analysis proved that the best configuration for the 2010 competition is a biplane. This model was subject of further calculations. For purposes of this study the rolling resistance of the landing gear was measured. Also airfoil modification was made to improve aerodynamic performance of the aircraft. When calculations were over the detailed design work have been made. With the help of computer aided design software like AutoCAD and NX 7 complete two-and threedimensional drawings of all individual parts and assembly drawings of the complete aircraft were made. Based on this documentation aircraft ready to compete in Aero Design was prepared.
Record ID
WUTa9c108316843494fb55ca2505e64c485
Diploma type
Master of Science
Author
Michał Wysocki (FPAE/IAAM) Michał Wysocki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt udźwigowego modelu latającego wykonany za zawody Aero Design 2010
Supervisor
Cezary Galiński (FPAE/IAAM) Cezary Galiński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-02-2012
Issue date (year)
2012
Pages
75
Internal identifier
MEL; PD-1825
Reviewers
Cezary Galiński (FPAE/IAAM) Cezary Galiński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Tomasz Goetzendorf-Grabowski (FPAE/IAAM) Tomasz Goetzendorf-Grabowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Zawody Aero Design; Modele latające; Modele udźwigowe; SAE
Keywords in English
Aero Design competition; Aircraft model; Heavy lifting aircraft; SAE
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest wykonanie projektu modelu latającego na zawody Aero Design 2010. Zawody Aero Design to coroczny cykl organizowany w USA przez Society of Automotive Engineers (SAE), w którym biorą udział studenci uczelni technicznych. Zwycięstwo zdobywa drużyna, która przygotuje zgodny z regulaminem zawodów model zdolny podnieść jak największa masę ładunku. Samolot projektowany w ramach niniejszej pracy musi być technicznie zdolny do wygrania zawodów Aero Design lub co najmniej do osiągniecia miejsca na podium. Aby spełnić ten warunek samolot musi podnieść w trakcie zawodów ładunek o masie co najmniej 16 kg. W pracy została wykonana analiza wykonalności zadanego celu na podstawie osiągnięć z poprzednich lat. Następnie został wykonany projekt wstępny, który obejmował wybór najlepszej z dostępnych konfiguracji samolotu takich jak jednopłat, dwupłat czy latające skrzydło. Na tym etapie za pomocą programów XFOIL, AVL oraz XFLR5 przeanalizowano ponad 30 różnych wariantów konfiguracyjnych i wymiarowych. Po zakończeniu analizy najlepszą konfiguracją okazał się samolot w układzie dwupłata. Model ten został poddany dalszym obliczeniom mającym dostosować go do wymagań regulaminowych oraz podnieść jego parametry. Na potrzeby niniejszej pracy zostały wykonane miedzy innymi pomiary oporów toczenia podwozia samolotu. Została również wykonana modyfikacja profilu aerodynamicznego, aby poprawić osiągi samolotu. Zakończeniem pracy jest projekt wykonawczy modelu. Przy pomocy programów wspierających projektowanie – AutoCAD oraz NX7 wykonano kompletne rysunki dwu i trójwymiarowe poszczególnych detali oraz rysunki złożeniowe kompletnego samolotu. W oparciu o tak stworzoną dokumentację przygotowany został samolot gotowy do startu w zawodach Aero Design.
File
  • File: 1
    Michał Wysocki Praca Magisterska Projekt udźwigowego modelu latającego wykonany na zawody Aero Design 2010.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTa9c108316843494fb55ca2505e64c485/
URN
urn:pw-repo:WUTa9c108316843494fb55ca2505e64c485

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page