Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Awaryjne warunki pracy elektrowni typu BWR

Konrad Wojno

Abstract

In my work I explain procedures used during emergencies in BWR power plants including norms and safety guidelines. The document consists of seven chapters. In the first chapter I explain the goal of my master`s work- showing the influence of the reactor`s emergency work on the power plant`s work(BWR type). The second part is the opening, showing the historical view and explaining the state of modern nuclear power plant industry. The full description of a nuclear power plant is located in the third chapter. This part has basic information on the BWR power plant: it`s design, working conditions and the specification of different ways of power regulation(eg. using regulating rods or circulation pumps). In the forth chapter conditions and safety norms are explained, that concern exploitation of nuclear power plants(BWR type), mainly the principle of “into the deep” defense, the one-time nonworking rule and the types of barriers used. The following topic explains the International Nuclear Event Scale(INES). The description of nuclear reactor accidents of the BWR type are shown in the fifth chapter. In this part detailed information concerning the incidents in Fukushima and Brows Ferry are brought to light. The main part is included in the sixth chapter. It shows computer simulations made using “Boiling Water Reactor Simulator with Active Safety Systems” program. Two chosen simulations are explained in detail: the failure of steam piping inside the reactor`s safety cover and the loss of cooling water inside the reactor`s cover. A brief explanation of the simulation software is also included in this chapter. The seventh part describes conclusions derived from the simulations and the failures occurring in Fukushima and Brows Ferry. In addition, an annex describing the BWR parameters is included. The same parameters were used in the simulation.
Identyfikator pozycji
WUTa944fd04b2ca40bd91e5ca806267734d
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Konrad Wojno (WMEiL) Konrad Wojno Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Awaryjne warunki pracy elektrowni typu BWR
Promotor
Rafał Laskowski (WMEiL/ITC) Rafał Laskowski Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)
Kierunek / specjalność studiów
, Energetyka (Power Engineering)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
23-03-2012
Data (rok) wydania
2012
Paginacja
89
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-1819
Recenzenci
Rafał Laskowski (WMEiL/ITC) Rafał Laskowski Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Janusz Lewandowski (WMEiL/ITC) Janusz Lewandowski Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
elektrownia jądrowa, awaryjne warunki pracy, BWR, reaktor
Słowa kluczowe w języku angielskim
xxx
Streszczenie w języku polskim
W pracy przedstawiono awaryjne warunki pracy elektrowni typu BWR z uwzględnieniem norm i zasad bezpieczeństwa. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono cel pracy – ukazywanie wpływu awaryjnych warunków pracy reaktora na działanie całego systemu elektrowni jądrowej typu BWR. Część drugą stanowi wstęp, zawierający zarówno rys historyczny, a także opisujący stan energetyki jądrowej na świecie. Opis elektrowni jądrowej znajduje się w rozdziale trzecim. Część ta zawiera podstawowe informacje na temat elektrowni jądrowej typu BWR: jej budowę, zasady działania i opis różnych sposobów regulacji mocy (np. za pomocą prętów regulacyjnych czy pomp cyrkulacyjnych). W czwartym rozdziale przedstawiono zasady i normy bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji elektrowni jądrowych typu BWR m.in. zasadę obrony „w głąb” i zasadę jednorazowego niezadziałania, a także stosowane systemy barier . W dalszej części opisano Międzynarodową Skalę Zdarzeń Jądrowych INES. Opis awarii reaktorów jądrowych typu BWR znajduje się w rozdziale piątym. W części tej opisano szczegółowy przebieg zdarzeń, które miały miejsce podczas awarii w elektrowniach jądrowych z reaktorem wodnym wrzącym: w Browns Ferry oraz w Fukushimie. Główną część pracy przedstawiono w rozdziale szóstym. W części tej zawarto symulacje komputerowe przeprowadzone przy pomocy programu Boiling Water Reactor Simulator with Active Safety Systems. W pracy opisano dwie spośród możliwych do przeprowadzenia symulacji: awarię rurociągów parowych wewnątrz obudowy bezpieczeństwa reaktora oraz utraty wody zasilającej rurociąg wewnątrz obudowy bezpieczeństwa reaktora. Rozdział ten zawiera także krótki opis oprogramowania użytego podczas symulacji. W rozdziale siódmym przedstawiono wnioski wyciągnięte na podstawie przeprowadzonych symulacji oraz opisu awarii, które wystąpiły w Browns Ferry i Fukushimie. W pracy umieszczono ponadto załącznik, zawierający parametry reaktora BWR, który został wykorzystany do symulacji przedstawionej w rozdziale szóstym.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca Magisterska Konrad.Wojno.pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTa944fd04b2ca40bd91e5ca806267734d/
URN
urn:pw-repo:WUTa944fd04b2ca40bd91e5ca806267734d

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony