Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Charakterystyka systemów ogrzewania stosowanych w obiektach sakralnych.Analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wybranych systemów na przykładzie nowobudowanego kościoła w Warszawie

Magdalena Szajewska

Abstract

-
Record ID
WUTa8db50355b954e80905feae8e5a1e622
Diploma type
Master of Science
Author
Magdalena Szajewska (FEE) Magdalena Szajewska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-10-2012
Issue date (year)
2012
Pages
74
Reviewers
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
ogrzewanie w kościołach,ogrzewanie ciągłe,okresowe,promienniki elektryczne,promienniki gazowo-żarowe
Keywords in English
heating in churches, continuous heating, periodic, electric radiators, gas heater
Abstract in Polish
-

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTa8db50355b954e80905feae8e5a1e622/
URN
urn:pw-repo:WUTa8db50355b954e80905feae8e5a1e622

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page