Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt zadaszenia lodowiska z drewna klejonego warstwowo

Grzegorz Adamiak

Abstract

-
Record ID
WUTa84b1dbcafc04016a7d33d210b716560
Diploma type
Master of Science
Author
Grzegorz Adamiak Grzegorz Adamiak,, Undefined Affiliation
Supervisor
Krzysztof Pietrzak (FCEMP/ICEn) Krzysztof Pietrzak,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
konstrukcja budynku lodowiska, wymiarowanie, obliczenia, dokumentacja
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej magisterskiej jest projekt konstrukcji budynku lodowiska krytego całorocznego, przeznaczonego do użytku publicznego o znaczeniu lokalnym. W obiekcie nie przewiduje się rozgrywania zawodów sportowych. Konstrukcję zaprojektowano dla przyjętego typowego rozwiązania funkcjonalno-użytkowego lodowiska przeznaczonego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zastosowano układ ram trójprzegubowych o rozpiętości 22,0 m i wysokości w kalenicy 8,95 m, rozstawione co 6,00 m. Obliczenia statyczne wykonano za pomocą programu Robot Milenium. Wymiarowanie zasadniczych elementów konstrukcji wykonano na podstawie Eurokodu 5 i norm związanych: - PN-EN 1990: 2004. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji, - PN-EN 1991-1-3. Eurokod 1. Część 1-3 Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem, - PN-EN 1991-1-4. Eurokod 1. Część 1-4 Oddziaływania ogólne – obciążenie wiatrem, - PN-EN 1995-1-1:2010. Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1- 1: postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków, - PN-EN 1993-1-8. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych cz. 1-8: Projektowanie węzłów, - PN-EN-1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu cz.1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, - PN-EN-1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 :Zasady ogólne.
File
  • File: 1
    Adamiak Grzegorz p. magisterska 667.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTa84b1dbcafc04016a7d33d210b716560/
URN
urn:pw-repo:WUTa84b1dbcafc04016a7d33d210b716560

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page