Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Influence of upper limb posture on characteristics of EMG signal registered from involved muscles using wavelet analysis

Jikun Wang

Abstract

The aim of the study is to investigate the relationship between upper limb posture and EMG signal registered from 2 muscles of upper limb which are trapezius and deltoid muscles. These two muscles play the important role in supporting the upper limb position. Assessing the magnitude and frequency of EMG signal registered from particular muscle in various upper limb postures can tell how body posture influences the load of the muscles during work activities. More and more people begin to care about their healthy conditions during work. No matter if they are the heavy load workers or light load workers. They endure the different danger and body injured possibility. Therefore, people should have greater knowledge about protecting themselves. In the experiment took part 15 subjects. The subjects for the experiments were students of the University of Physical Education in Warsaw. They are aged from 20-23, all healthy, had no muscle pain and diseases history, right-hand dominant. The result should arouse the people’s attention to care more about themselves. The sense of this phenomenon is try to help people get rid of the trouble and pain of the arm and shoulder and to decrease the muscular disorders. The results show that the deltoid muscle is sensitive to the body posture maintaining during precisely work like in the experiment and the trapezius muscle is not as sensitive as deltoid muscle.
Record ID
WUTa755dba17f69421d94e47c50d3b7a591
Diploma type
Master of Science
Author
Jikun Wang (FPAE/IAAM) Jikun Wang,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Wpływ konfiguracji kończyny górnej na wyznaczane metodą analizy falkowej charakterystyki sygnału EMG generowanego przez mięśnie wykonujące pracę
Supervisor
Krzysztof Kędzior (FPAE/IAAM) Krzysztof Kędzior,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
19-03-2012
Issue date (year)
2012
Pages
53
Internal identifier
MEL; PD-1840
Reviewers
Cezary Rzymkowski (FPAE/IAAM) Cezary Rzymkowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Krzysztof Kędzior (FPAE/IAAM) Krzysztof Kędzior,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
narządy ruchu, układ mięśniowy, EMG
Abstract in Polish
Celem badań doświadczalno-teoretycznych przedstawionych w pracy było wyznaczenie zależności między amplitudą i częstotliwością elektromiogramów mięśni trapezius (m. czworoboczny grzbietu) i deltoid (m. naramienny) a postawą ciała człowieka w trakcie wykonywania czynności roboczych na stanowisku pracy fizycznej o charakterze precyzyjnym. Mięśnie te odgrywają bowiem istotną rolę w utrzymywaniu postawy ciała i ocena parametrów generowanych przez nie elektromiogramów przy różnych konfiguracjach kończyny górnej pozwala na ocenę wpływu położenia kończyn w trakcie czynności roboczych na lokalne i ogólne obciążenie układu mięśniowego wykonywaną pracą fizyczną. Tematyka pracy wynika z potrzeby dbałości o zdrowe i bezpieczne warunki wykonywania pracy, albowiem nie tylko niewłaściwie wykonywana praca ciężka, ale i praca lekka może być przyczyną kontuzji i chorób układu mięśniowego. Wiedza o przyczynach tych chorób jest więc niezbędna dla odpowiedniej profilaktyki. Badania przeprowadzono z udziałem 15 studentów AWF w Warszawie, w wieku 20 – 23 lat, praworęcznych, zdrowych, w szczególności nie cierpiących w przeszłości i obecnie na choroby układu mięśniowego. Wykazano, że mięsień deltoid jest wrażliwy na konfigurację postawy ciała w trakcie wykonywania pracy, co może być wykorzystywane do oceny obciążenia układu mięśniowego pracą, która wymaga wykonywania czynności precyzyjnych za pomocą rąk. Potwierdzono tezę, iż możliwe jest monitorowanie za pomocą EMG warunków wykonywania pracy w celu ochrony zdrowia i zmniejszenia liczby przypadków występowania dolegliwości bólowych (bóle stawu ramiennego i ramienia) pracowników.
File
  • File: 1
    MSc_JIKUN WANG.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTa755dba17f69421d94e47c50d3b7a591/
URN
urn:pw-repo:WUTa755dba17f69421d94e47c50d3b7a591

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page