Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Third-octave spectrum analyzer for audio frequency range

Antonina Geras

Abstract

The subject of the thesis was to design and implement third-octave spectrum analyzer for audio frequency range. The thesis describes typical methods of realisation of spectrum analyzers, in particular those aimed for third-octave analysis for audio frequency range. Also, a proposal of hardware realisation in which a spectrum analyzer is designed basing on third-octave digital filters is presented.
Record ID
WUTa6cbbf3c5bb14763b19545512520f603
Diploma type
Master of Science
Author
Antonina Geras (FEIT/PE) Antonina Geras,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Tercjowy analizator widma dla pasma akustycznego
Supervisor
Tomasz Starecki (FEIT/PE) Tomasz Starecki,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENSE-R.002406
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Tematem pracy jest projekt i realizacja tercjowego analizatora widma dla pasma akustycznego. Omówiono w niej typowe sposoby realizacji analizatorów widma, ze szczególnym uwzględnieniem technik implementacji tercjowej analizy widma dla pasma akustycznego. Przedstawiono także propozycję rozwiązania konstrukcyjnego, w którym analizator widma zaimplementowano w oparciu o cyfrowe filtry tercjowe.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTa6cbbf3c5bb14763b19545512520f603/
URN
urn:pw-repo:WUTa6cbbf3c5bb14763b19545512520f603

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page