Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza wyłączeń gruntów z produkcji rolniczej w świetle ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1995 roku na terenie gminy Piaseczno

Katarzyna Złotkowska

Record ID
WUTa69769a555d14610ad4f51d2ff439a2e
Diploma type
Master of Science
Author
Katarzyna Złotkowska (FGC) Katarzyna Złotkowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Antoni Szafranek (FGC/CSMES) Antoni Szafranek,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-12-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Anna Bielska (FGC/CSMES) Anna Bielska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
File
  • File: 1
    19,11,2012 praca druk.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTa69769a555d14610ad4f51d2ff439a2e/
URN
urn:pw-repo:WUTa69769a555d14610ad4f51d2ff439a2e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page