Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Use of geostatistical simulations in environmental study: staty cause Sławków country

Agnieszka Kaczmarczyk

Abstract

Research shows possibilities and benefits arising from the use of geostatistical simulation methods in research of environment on example of soil sampling . Geostatistical methods allow to delineate spatial distributions of random field and estimate their precision. The benefits connected with the use of geostatistics methods are connected with optimization of measuring campaigns in terms of cost and time. The study is composed of two parts: theoretical and research ones. Theoretical part presents both fundamental idea of geoststistics and geostatistical methods. ln this part the Olkuski mining region, rich in Zn - Pb ores, is described both from the geographical and economical point of vie_w. Soil pollution with Pb with the consideration of Poland legal low and legal norms as regards soil standards, is also described. Theoretical part also contains short description of the remediation methods of heavy metals, and shows geostatistical simulations use in research and remediation of soil. The research part contains the reference map of pollution with Pb at studied area and its spatial characteristics. Then, the influence of number of measurements as well as the type of measurement networks on the quality of the obtained results was detailly investigated and discussed.
Record ID
WUTa66536f8514f46eba5bb9995bf2ec7e0
Diploma type
Master of Science
Author
Agnieszka Kaczmarczyk (FEE) Agnieszka Kaczmarczyk,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Zastosowanie symulacji geostatycznych w badaniach środowiska na przykładzie Sławkowa
Supervisor
Jarosław Zawadzki (FEE/DISEQR) Jarosław Zawadzki,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-12-2012
Issue date (year)
2012
Pages
71
Reviewers
Jarosław Zawadzki (FEE/DISEQR) Jarosław Zawadzki,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Małgorzata Wojtkowska (FEE/DISEQR) Małgorzata Wojtkowska,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
metody geostatyczne,symulacje geostatyczne,zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi,remediacja i badanie gleb
Keywords in English
geostatic methods, geostatic simulations, soil contaminations with heavy metals, remediation and soil testing
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono możliwości i korzyści wynikające z zastosowania symulacji geostatystycznych W badaniach środowiska na przykładzie badań gleby. Metody geostatystyczne umożliwiają wyznaczenie rozkładów przestrzennych badanych procesów losowych, określenie precyzji tych rozkładów oraz błędów oszacowania. Korzyści wynikające z zastosowania metod statystyki przestrzennej to możliwość optymalizacji kampanii pomiarowych pod względem ekonomicznym i czasowym. Praca składa się z dwóch części teoretycznej i badawczej. W części teoretycznej przedstawiono podstawowe pojęcia i metody geostatystyki oraz zastosowane w części badawczej metody. Opisano olkuski rejon eksploatacji rud Zn-Pb pod względem geografii i gospodarki. Zostało również opisane zanieczyszczenie gleb ołowiem, z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce aktów prawnych i norm z zakresu ochrony gleb i ziemi. Część teoretyczna zawiera też krótkie przedstawienie metod remediacji metali ciężkich oraz przykłady wykorzystania symulacji statystycznych w badaniach i remediacji gleb. Cześć badawcza obejmuje opracowanie mapy referencyjnej i charakterystyki pola rozkładu przestrzennego stężenia ołowiu W glebie na podstawie pełnego zbioru danych pomiarowych. Następnie dokonano oceny wpływu liczebności i sposobu rozmieszczenia mniejszych zbiorów punktów pomiarowych na jakość otrzymanych informacji.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTa66536f8514f46eba5bb9995bf2ec7e0/
URN
urn:pw-repo:WUTa66536f8514f46eba5bb9995bf2ec7e0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page