Effects of hydrodynamic disintegration of activated sludge on the activity of biomass

Aleksandra Patrycja Ways

Abstract

The purpose of the study was to analyse the impact of hydrodynamic disintegration on the activated sludge organisms, performed in range energy density between 70-350 kJ/l. The experiment included evaluation of activity of the biomass (oxygen uptake tests) and analysis of organic compound release from activated sludge flocs.
Rodzaj dyplomuPraca magisterska
Autor Aleksandra Patrycja Ways (WIBHiIŚ)
Aleksandra Patrycja Ways
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Tytuł w języku polskimWpływ hydrodynamicznej dezintegracji osadu nadmiernego na aktywność mikroorganizmów osadu czynnego
Promotor Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Jednostka dyplomującaWydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadzącaZakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIŚ / ZZWOŚ)
Kierunek / specjalność studiów, Inżynieria Środowiska
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data obrony19-01-2017
Data (rok) wydania2017
Recenzenci Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Zbigniew Heidrich (WIŚ / ZZWOŚ)
Zbigniew Heidrich
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Słowa kluczowe w języku polskimdezintegracja hydrodynamiczna, osad czynny, biomasa,
Słowa kluczowe w języku angielskimhydrodynamic disintegration, activated sludge, biomass,
Streszczenie w języku polskimCelem pracy była ocena wpływu procesu hydrodynamicznej dezintegracji na aktywność mikroorganizmów zasiedlających kłaczki osadu czynnego, przy gęstości energii z zakresu 70-350 kJ/l. Badania obejmowały ocenę aktywności biomasy (testy szybkości poboru tlennu) oraz uwalniania związków organicznych z kłaczków osadu czynnego.
Plik pracy
praca_magisterska_SzymańskaWays.pdf 5.76 MB
Pola lokalneIdentyfikator pracy APD: 15393

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?