Wnioskowanie o zależnościach czasowych z uwzględnieniem niepewności, w zastosowaniu do Systemów Eksperckich

Emil Pilecki

Abstract

n/a
Diploma typeMaster of Science
Author Emil Pilecki (FEIT / AK)
Emil Pilecki,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
Supervisor Wiesław Traczyk (FEIT / AK)
Wiesław Traczyk,,
- The Institute of Control and Computation Engineering

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Control and Computation Engineering (FEIT / AK)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2003
Internal identifierENIA-PM.001590
Keywords in PolishSYSTEMY EKSPERCKIE, DIAGNOSTYKA MEDYCZNA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, ZALEŻNOŚCI CZASOWE

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?