Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt systemu informacji przestrzennej wspierającego akcję ratowniczą na obszarze zagrożonych powodzią dla Miasta Myszyniec

Marcin Gruszewski

Record ID
WUTa39ea8df154247ffbe8b767f05193b08
Diploma type
Master of Science
Author
Marcin Gruszewski (FGC) Marcin Gruszewski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Przemysław Kupidura (FGC/DPRSISIS) Przemysław Kupidura,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-01-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Joanna Pluto-Kossakowska (FGC/DPRSISIS) Joanna Pluto-Kossakowska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
File
  • File: 1
    Marcin Gruszewski.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTa39ea8df154247ffbe8b767f05193b08/
URN
urn:pw-repo:WUTa39ea8df154247ffbe8b767f05193b08

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page