Projekt wstępny osprzętu podsiębiernego koparki z wysięgnikiem dwuczęściowym

Sebastian Jaroszczyk

Abstract

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień zwianych z projektowaniem osprzętu podsiębiernego z wysięgiem dwuczęściowym o płynnie regulowanym, za pomocą cylindra hydraulicznego, położenia obu części wysięgnika oraz pokazanie różnic w odniesieniu do projektowania osprzętu podsiębiernego z wysięgnikiem jednoczęściowym.
Diploma typeMaster of Science
Author Sebastian Jaroszczyk WSiMR
Sebastian Jaroszczyk,,
- Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering
Supervisor Hieronim Jakubczak IMRC
Hieronim Jakubczak,,
- The Institute of Construction Machinery Engineering
Certifying unitFaculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unitThe Institute of Construction Machinery Engineering (ICME)
Study subject / specializationMechanika i Budowa Maszyn
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date07-02-2013
Issue date (year)2013
Pages93
Reviewers Hieronim Jakubczak IMRC
Hieronim Jakubczak,,
- The Institute of Construction Machinery Engineering
Keywords in Polish1. Koparka podsiębierna, 2. Osprzęt podsiębierny z wysięgnikiem dwuczęściowym, 3. Analizy kinetyczne, kinematyczne, kinetostatyczne, wytrzymałośicowe, 4. Projektowanie

Get link to the record
msginfo.png

Back