Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza oddziaływań wpływających na stan terenów zieleni miejskiej na przykładzie wybranych parków Warszawy

Joanna Kaliszewska

Abstract

xxx
Record ID
WUTa1b85b7ca7534f86a4b7ca7cb4f24f5c
Diploma type
Master of Science
Author
Joanna Kaliszewska (FGC) Joanna Kaliszewska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Józef Dobija (FGC/CSMES) Józef Dobija,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-09-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Bożena Degórska (FGC/CSMES) Bożena Degórska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
 • File: 1
  Joanna_Kaliszewska - Analiza oddziaływań wpływających na stan terenów zieleni miejskiej na przykł.pdf
 • File: 2
  załącznik nr 14.pdf
 • File: 3
  załącznik nr 11.pdf
 • File: 4
  załącznik nr 9.pdf
 • File: 5
  załącznik nr 2.pdf
 • File: 6
  załącznik nr 4.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTa1b85b7ca7534f86a4b7ca7cb4f24f5c/
URN
urn:pw-repo:WUTa1b85b7ca7534f86a4b7ca7cb4f24f5c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page