Separation and determination of anthocyanidins in fruit liqueurs using electrophoretic and spectrophotometric techniques

Agnieszka Kowalska

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska,,
-
Title in PolishRozdzielanie i oznaczanie antocyjanidyn w nalewkach z owoców przy zastosowaniu technik elektroforetycznych i spektrofotometrycznych
Supervisor Elżbieta Święcicka-Fuchsel KChA
Elżbieta Święcicka-Fuchsel,,
- Chair Of Analytical Chemistry
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitChair Of Analytical Chemistry (CAC)
Study subject / specializationMikrobioanalityka
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date12-12-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishWprowadzenie Antocyjany są barwnikami roślinnymi odpowiedzialnymi za barwy od czerwonej po niebieską. Pod względem chemicznym należą do grupy związków polifenolowych zwanych flawonoidami [1,2]. Ponadto, antocyjany są związkami glikozydowymi składającymi się z części aglikonowej (antocyjanidyny) oraz dołączonej do niej reszty cukrowej [3]. Oprócz aktywności biologicznej w organizmach roślinnych, związki te wykazują prozdrowotne właściwości wobec organizmu ludzkiego, wśród których należy wymienić ich działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwmiażdżycowe oraz przeciwnowotworowe [4]. Celem części doświadczalnej pracy magisterskiej była optymalizacja warunków rozdzielania elektroforetycznego antocyjanów obecnych w nalewkach z wybranych owoców oraz identyfikacja rozdzielonych związków z wykorzystaniem skanującego detektora spektrofotometrycznego. Pierwszym etapem pracy było przygotowanie metanolowych nalewek z borówek, czereśni, jagód, jeżyn oraz wiśni. Następnie dla poszczególnych nalewek optymalizowano parametry procesu elektroforetycznego takie jak stężenie oraz ilość próbki wprowadzanej do kapilary, a także przykładane do elektrod napięcie. Bufor roboczy stanowił 50 mmol·l-1 metaboran sodu zawierający 15% (v/v) alkoholu metylowego. Wyniki i dyskusja Optymalne warunki rozdzielania antocyjanów dla wszystkich badanych nalewek były bardzo zbliżone. Wyjściowa próbka wymagała czterokrotnego (nalewka z borówek, jagód, jeżyn i wiśni) lub sześciokrotnego (nalewka z czereśni) rozcieńczenia. Czas wprowadzania próbki do kapilary metodą hydrodynamiczną wynosił 2 sekundy dla nalewek z jeżyn i wiśni, 1,5 sekundy dla nalewek z borówek i czereśni oraz 1 sekundę dla nalewki z jagód. W większości przypadków nie zaobserwowano znacznego wpływu przykładanego napięcia na rozdzielczość. Z tego powodu za optymalne uznawano wyższe wartości, gdyż warunkowały one znaczne skrócenie czasu całej analizy. I tak dla nalewek z borówek, czereśni i jagód satysfakcjonującą rozdzielczość i krótki czas analizy uzyskano stosując napięcie równe 25 kV, zaś dla nalewek z jeżyn oraz wiśni 20 kV. W żadnej z nalewek nie stwierdzono obecności dostępnych substancji wzorcowych, tj. 3,5-di-O-glukozydów cyjanidyny, malwidyny oraz pelargonidyny. Związki te jako diglikozydy wykazują znacznie krótsze czasy migracji niż odpowiednie antocyjanidyny w stanie wolnym lub z dołączoną jedną resztą cukrową [5]. Podobieństwo przebiegu krzywych absorpcji zarejestrowanych dla wzorców oraz niektórych z rozdzielanych związków pochodzących z badanych nalewek może wskazywać na tożsamość części aglikonowej, zaś różnice w czasach migracji są związane z obecnością innej reszty cukrowej. Wnioski Elektroforeza kapilarna jest techniką analityczną umożliwiającą rozdzielenie antocyjanów obecnych w nalewkach z owoców, takich jak borówki, czereśnie, jagody, jeżyny oraz wiśnie. Identyfikacja rozdzielonych związków jest możliwa w sytuacji, gdy dostępne są substancje wzorcowe identyczne z rozdzielanymi zarówno pod względem aglikonu (antocyjanidyny), jak i dołączonej do niego reszty cukrowej. Alternatywnym rozwiązaniem jest oczywiście zastosowanie spektrometru mas w roli detektora. Badane nalewki zawierają w swoim składzie pochodne malwidyny (nalewka z borówek) oraz cyjanidyny (nalewki z czereśni, jagód, jeżyn i wiśni), o czym świadczy podobieństwo krzywych absorpcji dla wybranych pików widocznych na elektroferogramach zarejestrowanych dla poszczególnych nalewek oraz dostępnych substancji wzorcowych.
File
PRACA MAGISTERSKA.pdf 7.12 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back