Separation and determination of anthocyanidins in fruit liqueurs using electrophoretic and spectrophotometric techniques

Agnieszka Kowalska

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska,,
-
Title in PolishRozdzielanie i oznaczanie antocyjanidyn w nalewkach z owoców przy zastosowaniu technik elektroforetycznych i spektrofotometrycznych
Supervisor Elżbieta Święcicka-Fuchsel KChA
Elżbieta Święcicka-Fuchsel,,
- Chair Of Analytical Chemistry
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitChair Of Analytical Chemistry (CAC)
Study subject / specializationMikrobioanalityka
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date12-12-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishWprowadzenie Antocyjany są barwnikami roślinnymi odpowiedzialnymi za barwy od czerwonej po niebieską. Pod względem chemicznym należą do grupy związków polifenolowych zwanych flawonoidami [1,2]. Ponadto, antocyjany są związkami glikozydowymi składającymi się z części aglikonowej (antocyjanidyny) oraz dołączonej do niej reszty cukrowej [3]. Oprócz aktywności biologicznej w organizmach roślinnych, związki te wykazują prozdrowotne właściwości wobec organizmu ludzkiego, wśród których należy wymienić ich działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwmiażdżycowe oraz przeciwnowotworowe [4]. Celem części doświadczalnej pracy magisterskiej była optymalizacja warunków rozdzielania elektroforetycznego antocyjanów obecnych w nalewkach z wybranych owoców oraz identyfikacja rozdzielonych związków z wykorzystaniem skanującego detektora spektrofotometrycznego. Pierwszym etapem pracy było przygotowanie metanolowych nalewek z borówek, czereśni, jagód, jeżyn oraz wiśni. Następnie dla poszczególnych nalewek optymalizowano parametry procesu elektroforetycznego takie jak stężenie oraz ilość próbki wprowadzanej do kapilary, a także przykładane do elektrod napięcie. Bufor roboczy stanowił 50 mmol·l-1 metaboran sodu zawierający 15% (v/v) alkoholu metylowego. Wyniki i dyskusja Optymalne warunki rozdzielania antocyjanów dla wszystkich badanych nalewek były bardzo zbliżone. Wyjściowa próbka wymagała czterokrotnego (nalewka z borówek, jagód, jeżyn i wiśni) lub sześciokrotnego (nalewka z czereśni) rozcieńczenia. Czas wprowadzania próbki do kapilary metodą hydrodynamiczną wynosił 2 sekundy dla nalewek z jeżyn i wiśni, 1,5 sekundy dla nalewek z borówek i czereśni oraz 1 sekundę dla nalewki z jagód. W większości przypadków nie zaobserwowano znacznego wpływu przykładanego napięcia na rozdzielczość. Z tego powodu za optymalne uznawano wyższe wartości, gdyż warunkowały one znaczne skrócenie czasu całej analizy. I tak dla nalewek z borówek, czereśni i jagód satysfakcjonującą rozdzielczość i krótki czas analizy uzyskano stosując napięcie równe 25 kV, zaś dla nalewek z jeżyn oraz wiśni 20 kV. W żadnej z nalewek nie stwierdzono obecności dostępnych substancji wzorcowych, tj. 3,5-di-O-glukozydów cyjanidyny, malwidyny oraz pelargonidyny. Związki te jako diglikozydy wykazują znacznie krótsze czasy migracji niż odpowiednie antocyjanidyny w stanie wolnym lub z dołączoną jedną resztą cukrową [5]. Podobieństwo przebiegu krzywych absorpcji zarejestrowanych dla wzorców oraz niektórych z rozdzielanych związków pochodzących z badanych nalewek może wskazywać na tożsamość części aglikonowej, zaś różnice w czasach migracji są związane z obecnością innej reszty cukrowej. Wnioski Elektroforeza kapilarna jest techniką analityczną umożliwiającą rozdzielenie antocyjanów obecnych w nalewkach z owoców, takich jak borówki, czereśnie, jagody, jeżyny oraz wiśnie. Identyfikacja rozdzielonych związków jest możliwa w sytuacji, gdy dostępne są substancje wzorcowe identyczne z rozdzielanymi zarówno pod względem aglikonu (antocyjanidyny), jak i dołączonej do niego reszty cukrowej. Alternatywnym rozwiązaniem jest oczywiście zastosowanie spektrometru mas w roli detektora. Badane nalewki zawierają w swoim składzie pochodne malwidyny (nalewka z borówek) oraz cyjanidyny (nalewki z czereśni, jagód, jeżyn i wiśni), o czym świadczy podobieństwo krzywych absorpcji dla wybranych pików widocznych na elektroferogramach zarejestrowanych dla poszczególnych nalewek oraz dostępnych substancji wzorcowych.
File
PRACA MAGISTERSKA.pdf (file archived - login or check accessibility on faculty) PRACA MAGISTERSKA.pdf 7.12 MB


Back