Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Uwarunkowania przestrzenne, ekonomiczne i społeczne lokalizacji elektrowni wiatrowych w Polsce

Izabella Dzikowska, Marcin Dąbrowski

Record ID
WUTa0ecd4cecdca493c89729cfdf3e29fe9
Diploma type
Master of Science
Author
Izabella Dzikowska (FEE) Izabella Dzikowska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Marcin Dąbrowski (FEE) Marcin Dąbrowski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2002
Pages
144
Reviewers
Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTa0ecd4cecdca493c89729cfdf3e29fe9/
URN
urn:pw-repo:WUTa0ecd4cecdca493c89729cfdf3e29fe9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page