Analysis of application LPG evaporator as a intercooler

Jakub Kraska

Abstract

In the automotive industry new trends related to the desire to minimize adverse impacts on the environment can be seen. In recent years alternative fuels and new technologies have been introduced. The combination of these factors opens the possibility of improvements to existing systems. The paper presents a discussion on the application of new type evaporator in piston engines fuelled by LPG. Currently used evaporators use heat provided by coolant to evaporate liquid gas. The proposed solution uses as a heat source compressed air supplied to the engine cylinders. The scope of work includes the characteristics of LPG fuel, comparison of the LPG fuel systems, the description of the phenomena of boiling heat transfer, heat balance calculations of the proposed device, thermodynamic cycle calculations of engine equipped with proposed device, intercooler, engine without intercooler and engine without turbocharging. Evaporator calculations are presented in two systems: shell and tube and modified intercooler.
Diploma typeMaster of Science
Author Jakub Kraska ITC
Jakub Kraska,,
- The Institute of Heat Engineering
Title in PolishAnaliza zastosowania parownika gazu LPG jako chłodnicy powietrza doładowujacego
Supervisor Jan Kindracki ITC
Jan Kindracki,,
- The Institute of Heat Engineering
Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Heat Engineering (IHE)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date25-03-2013
Issue date (year)2013
Pages74
Internal identifierMEL; PD-2192
Reviewers Rudolf Klemens ITC
Rudolf Klemens,,
- The Institute of Heat Engineering
, Jan Kindracki ITC
Jan Kindracki,,
- The Institute of Heat Engineering
Keywords in Polishsilniki tłokowe, LPG, reduktor, parownik, chłodnica powietrza doładowującego, intercooler
Keywords in English-
Abstract in PolishW przemyśle motoryzacyjnym zaobserwować można nowe trendy związane z dążeniem do minimalizacji szkodliwych wpływów na środowisko. W ostatnich latach działania te przejawiają się stosowaniem paliw alternatywnych oraz nowych technologii. Połączenie wspomnianych czynników otwiera możliwości ulepszenia istniejących konstrukcji. W pracy przedstawiono rozważania na temat zastosowania w silnikach tłokowych zasilanych paliwem LPG nowego typu parownika. Obecnie stosowane parowniki czerpią ciepło potrzebne do odparowania ciekłego gazu z cieczy chłodzącej. Proponowane rozwiązanie używa innego źródła ciepła tj. sprężonego powietrza dostarczanego do cylindrów silnika. Zakres pracy obejmuje charakterystykę paliwa LPG, zestawienie poszczególnych generacji instalacji zasilania silników LPG, opis zjawiska wymiany ciepła przy wrzeniu, obliczenia bilansu cieplnego projektowanego urządzenia, obliczenia obiegów porównawczych silników z projektowanym parownikiem, z tradycyjną chłodnicą powietrza doładowującego, bez chłodnicy powietrza doładowującego oraz bez turbosprężarki. Przedstawiono obliczenia parownika w dwóch układach: rurowo płaszczowym oraz modyfikację klasycznego intercoolera.
File
Jakub_Kraska.pdf 1.98 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back