Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Surface immobilization of proteins and peptides on polymer implants

Paulina Ziętek

Abstract

Presented work was undertaken to elaborate a repeatable method of fabrication of a material that could be used in various blood circulatory support devices, e.g. artificial heart and its parts. An implantable material should accomplish several demandings, including antithrombogenicity. Among other polymers used in medical applications polyurethane is considered to have the best mechanical properties and acceptable biocompatibility. Polyurethane surface has to be modified so the final product would mimic a natural heart tissue. The most advanced method of such modification is to cultivate endothelial cells on the polymer surface. Endothelial cells exist in blood vessels and provide essential features, such as protection from thrombosis. The aim of presented work is to enhance endothelium growth by immobilization of collagen onto polyurethane surface. Collagen is bounded by cell receptors - integrins what causes a cascade of internal signals that leads to cell adhesion. A three-step chemical method of immobilizing collagen onto polyurethane surface was proposed. Obtained materials were analyzed and used as a scaffold in endothelial cell culture. Studies revealed that there was an expected change in cells morphology due to interaction with collagen. To summarize, collagen was successfully introduced onto a polyurethane surface. The procedure could be applied to different peptides or proteins. The whole process does not involve harsh conditions or complex equipment, therefore it is suitable to be utilized on a large scale.
Record ID
WUT9eaf80ad2b6c46bf8b6a38e3aa3c2668
Diploma type
Master of Science
Author
Paulina Ziętek Paulina Ziętek,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Powierzchniowa immobilizacja białek i peptydów na implantach polimerowych
Supervisor
Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Przemysłowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W nowoczesnej bioinzynierii jednym z głównych kierunków badań jest opracowanie biomateriału do implantów naczyniowych, który były odporny na surowe warunki panujące wewnątrz organizmu. Ponadto, idealny materiał wszczepienny powinien gwarantować, że na jego powierzchni w wyniku stykania się z krwią nie będą tworzyły się skrzepy. Spośród wszystkich rodzajów polimerów stosowanych w kardiochirurgii najbardziej obiecującymi są poliuretany, gdyż ich właściwości mechaniczne zapewniają odporność na ciśnienie krwi. Mimo zadowalającej biozgodności, nie są wolne od korozji w warunkach fizjologicznych. Sposobem na powstrzymanie niekorzystnych procesów może być pokrycie powierzchni poliuretanu powłoką bioaktywną z komórek śródbłonka, które wyściełają wnętrze naturalnych naczyń krwionośnych. Tak zmodyfikowany materiał posiadałby zarówno dobre właściwości mechaniczne, jak i cenne własności endotelium. W przedstawionej pracy zaproponowano metodę wstępnej chemicznej modyfikacji poliuretanu, mającej na celu upodobnienie jego powierzchni do naturalnego środowiska komórek. Modyfikacja składała się z trzech etapów, których skuteczność została potwierdzona odpowiednimi metodami analizy powierzchni. Otrzymane próbki poliuretanu z powierzchniowo immobilizowanymi cząsteczkami kolagenu poddano hodowli ze śródbłonkiem. Komórki adherowały do podłoża na zasadzie oddziaływań między błonowymi receptorami adhezyjnymi a kolagenem. Zaobserwowano spodziewaną odpowiedź komórek w postaci zmiany ich morfologii w wyniku kontaktu z materiałem. Podsumowując, przeprowadzona modyfikacja umożliwiła wprowadzenie cząsteczek białka na powierzchnię poliuretanu, co zostało potwierdzone dzięki hodowli śródbłonka. Opracowana metoda może być zastosowana także na innych typach poliuretanów i dla innych rodzajów białek lub peptydów. Proces syntezy prowadzony jest w łagodnych warunkach i nie wymaga zastosowania skomplikowanej aparatury, co predestynuje go do zastosowania na szerszą skalę.  
File
  • File: 1
    praca.docx
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT9eaf80ad2b6c46bf8b6a38e3aa3c2668/
URN
urn:pw-repo:WUT9eaf80ad2b6c46bf8b6a38e3aa3c2668

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page