Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Geodezyjne i prawne aspekty przygotowania inwestycji drogowej

Anna Grochal

Record ID
WUT9d37c55b2c1e4ad58b7d8975fc89f339
Diploma type
Master of Science
Author
Anna Grochal (FGC) Anna Grochal,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Katarzyna Sobolewska-Mikulska (FGC/DCLM) Katarzyna Sobolewska-Mikulska,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
File
 • File: 1
  praca mgr_GEODEZYJNE I PRAWNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA INWESTY~1.pdf
 • File: 2
  zał. 1 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko~1.pdf
 • File: 3
  zał. 3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w pracy wy~1.pdf
 • File: 4
  zał. 4 Projekt zagospodarowania terenu.pdf
 • File: 5
  zał. 5 Postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.pdf
 • File: 6
  zał. 6 Opinia Polskich Linii Kolejowych.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT9d37c55b2c1e4ad58b7d8975fc89f339/
URN
urn:pw-repo:WUT9d37c55b2c1e4ad58b7d8975fc89f339

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page