Implementation of the viewer application for Synthetic Aperture Radar

Krzysztof Borowiec

Abstract

This thesis presents a viewer application for showing images obtained using synthetic aperture radar (SAR) installed on a moving platform. In a simple mode, image should be created directly from a large stream of data. Additionally, in second mode, the application should transform the image taking into account flight parameters by complex computational of geometric transformations. Application must show results in real time and cooperate with another program which processes row data. The architecture and the performance of the application is presented in the thesis.
Diploma typeMaster of Science
Author Krzysztof Borowiec ISE
Krzysztof Borowiec,,
- The Institute of Electronic Systems
Title in PolishImplementacja wskaźnika zobrazowania radaru pracującego w trybie syntetycznej apertury
Supervisor Mateusz Piotr Malanowski ISE
Mateusz Piotr Malanowski,,
- The Institute of Electronic Systems
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Electronic Systems (PE)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Keywords in Polishobraz SAR, Qt, radar, wskaźnik
Keywords in EnglishSAR image, Qt, radar, viewer.
Abstract in PolishW pracy przedstawiono aplikację wskaźnika do wyświetlania zobrazowania uzyskanego przy pomocy radaru pracującego w trybie syntetycznej apertury (SAR), umieszczonego na ruchomej platformie. Zobrazowanie radarowe miało powstawać w trybie prostym bezpośrednio na podstawie bardzo dużej ilości danych. Drugi tryb wyświetlania miał dodatkowo uwzględniać parametry ruchu platformy poprzez złożone obliczeniowo przekształcenia geometryczne. Prezentacja zobrazowania powinna odbywać się w czasie rzeczywistym i współpracować z aplikacją przetwarzajcą surowe dane. W pracy zawarto opis budowy i działania aplikacji.

Get link to the record
msginfo.png

Back