Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Characterization of nickel matrix composites for low coefficient of friction elements

Paweł Jagiełło

Abstract

The aim of this thesis was examine microstructure and tribological properties of nickel based composites for low coefficient of friction elements. Materials were produced by powder metallurgy. Composites consist of nickel based matrix reinforced with a CaF2 grease. The scope of the study involved EDS analysis of chemical composition and microstructure analysis using SEM. In order to determine material properties, there were made tribological measurements using “pin-on-disc” method.
Record ID
WUT9aa9d927b56144a5b9235a3e4e9f5269
Diploma type
Master of Science
Author
Paweł Jagiełło (FMSE/DSMP) Paweł Jagiełło,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Charakterystyka kompozytów o osnowie Ni przeznaczonych na elementy o niskim współczynniku tarcia
Supervisor
Katarzyna Konopka (FMSE/DSMP) Katarzyna Konopka,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)
Study subject / specialization
, Projektowanie Materiałów
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2012
Issue date (year)
2012
Internal identifier
IM-D.001553
Reviewers
Jarosław Mizera (FMSE/DMD) Jarosław Mizera,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Halina Garbacz (FMSE/DMD) Halina Garbacz,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zbadanie mikrostruktury oraz odporności na zużycie ścierne kompozytów niklowych przeznaczonych na elementy o niskim współczynniku tarcia. Materiały zostały wytworzone metodą metalurgii proszków. Kompozyty składają się z osnowy na bazie stopu Ni zbrojonej smarem stałym w postaci CaF2. Zakres przeprowadzonych badań obejmował analizę mikrostruktury przy użyciu mikroskopu skaningowego, analizę składu chemicznego przy użyciu EDS. W celu określenia właściwości ściernych materiału wykonano badania tribologiczne za pomocą metody „kulka po podłożu”.
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT9aa9d927b56144a5b9235a3e4e9f5269/
URN
urn:pw-repo:WUT9aa9d927b56144a5b9235a3e4e9f5269

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page