Optymalizacja konstrukcji i modelowanie źródła plazmy helowej otrzymywanej w wirującym polu mikrofalowym

Jacek Giersz

Abstract

n/a
Diploma typeMaster of Science
Author Jacek Giersz KChA
Jacek Giersz,,
- Chair Of Analytical Chemistry
Supervisor Krzysztof Jankowski KChA
Krzysztof Jankowski,,
- Chair Of Analytical Chemistry
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitChair Of Analytical Chemistry (CAC)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013


Back