-

Monika Kotłowska

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Monika Kotłowska
Monika Kotłowska,,
-
Title in PolishAntyutleniacze roślinne wydzielane z użyciem glikozydaz
Supervisor Sergiusz Dzierzgowski ZTiBSL
Sergiusz Dzierzgowski,,
- Department Of Drug Technology And Biotechnology
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitDepartment Of Drug Technology And Biotechnology (DDTB)
Study subject / specializationBiotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date24-09-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishPrzemysł kosmetyczny nieustannie poszukuje nowych surowców pochodzenia roślinnego pozwalających na uzyskanie dobroczynnego wpływu na skórę człowieka. Jednoczesne zaspokojenie potrzeb przemysłu kosmetycznego i wykorzystanie ubocznych produktów przemysłu spożywczego daje możliwości rozwiązania obu problemów. Makuchy roślinne, będące ubocznym produktem wytwarzania oleju z roślin oleistych, dzięki wysokiej zawartości antyutleniaczy roślinnych, dają możliwość wykorzystania ich w przemyśle kosmetycznym [1]. Antyutleniacze roślinne reprezentowane przez polifenole powszechnie występują w postaci połączonej z resztami cukrowymi [2]. Zatem zastosowanie glikozydaz, enzymów hydrolizujących wiązania glikozydowe, daje możliwość wzrostu biodostępności antyoksydantów i podatności antyutleniaczy na ekstrakcję z wytłoków roślinnych [3]. W pracy zbadano zawartość antyutleniaczy roślinnych wydzielanych z użyciem glikozydaz (α-amylazy, β-glukozydazy i β-glukanazy) z wytłoków z nasion dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo) i lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) oraz określono przydatność otrzymanych ekstraktów w produkcji kosmetyków. W ramach pracy przeprowadzono badania analityczne oraz badania aplikacyjne skuteczności działania ekstraktów na skórze człowieka. Po przygotowaniu etanolowych ekstraktów przeprowadzono badania polegające na oznaczeniu ilości cukrów redukujących, polifenoli oraz flawonoidów ogółem. Etanolowy ekstrakt z wytłoku z nasion lnu zwyczajnego po hydrolizie enzymatycznej z wykorzystaniem β-glukozydazy zawierał ponad 60 razy więcej cukrów redukujących niż ekstrakt bez przeprowadzonej hydrolizy enzymatycznej, natomiast etanolowy ekstrakt z wytłoku z nasion lnu zwyczajnego po hydrolizie enzymatycznej z wykorzystaniem β-glukanazy zawierał ponad 92 razy więcej cukrów redukujących niż ekstrakt bez przeprowadzonej hydrolizy enzymatycznej. Zastosowanie hydrolizy enzymatycznej pozwoliło na otrzymanie większej zawartości polifenoli ogółem. Najwyższą ilość polifenoli ogółem otrzymano po zastosowaniu β-glukozydazy oraz β-glukanazy. Zaobserwowano wyższą zawartość związków fenolowych w wytłoku lnu zwyczajnego niż w wytłoku dyni zwyczajnej. Następnie zbadano aktywność przeciwrodnikową ekstraktów z wykorzystaniem metody FRAP oraz testów z syntetycznymi rodnikami ABTS i DPPH. Etanolowe ekstrakty z wytłoku z nasion lnu zwyczajnego po hydrolizie enzymatycznej z zastosowaniem β-glukozydazy oraz β-glukanazy zawierają około 2,5 razy więcej ekwiwalentu siedmiowodnego siarczanu(VI) żelaza(II) niż ekstrakt bez hydrolizy enzymatycznej. Im wyższa wartość ekwiwalentu siedmiowodnego siarczanu(VI) żelaza(II) tym dany ekstrakt ma wyższą zdolność do chelatowania jonów metali wielowartościowych. Najlepsze wyniki 50% neutralizacji rodnika ABTS i DPPH (IC50) otrzymano dla etanolowych ekstraktów z nasion lnu zwyczajnego po hydrolizie enzymatycznej z zastosowaniem β-glukozydazy oraz β-glukanazy. U zdrowych ochotników wykonano krótkoterminowe badania skuteczności działania przeciwzapalnego bezpośrednio nałożonych ekstraktów na podrażnioną nikotynianem metylu skórę przedramienia. Nikotynian metylu jest związkiem wytwarzającym zaczerwienienie skóry poprzez rozszerzenie naczyń włosowatych i zwiększenie krążenia krwi. W pomiarze chromametrycznym zaobserwowano zmniejszenie zaczerwienienia skóry o 15-20% na wszystkich polach gdzie zastosowano ekstrakt w porównaniu do pola z zastosowanym samym nikotynianem metylu, natomiast nie stwierdzono różnicy pomiędzy poszczególnymi ekstraktami. Uzyskane wyniki oceny stanu bariery naskórkowej otrzymane przy pomocy tewametru wykazały dla wszystkich badanych pól z nałożonym ekstraktem mniejszą transepidermalną utratę wody w porównaniu do pola z zastosowanym samym nikotynianem metylu. Przeprowadzono także badania długoterminowe, polegające na stosowaniu przez okres 4 tygodni emulsji zawierającej jeden ekstrakt, sprawdzające wzmocnienie naturalnych mechanizmów obronnych skóry człowieka. Wybrano etanolowy ekstrakt z wytłoku z nasion lnu zwyczajnego Linum usitatissimum po hydrolizie enzymatycznej z zastosowaniem β-glukozydazy, jako najbardziej optymalny do długoterminowych badań in vivo. W pomiarze chromametrycznym na polach, na których przez okres 4 tygodni stosowano emulsje, zaobserwowano zmniejszenie zaczerwienienia skóry w porównaniu z polem z zastosowanym samym nikotynianem metylu, natomiast nie stwierdzono różnicy pomiędzy poszczególnymi emulsjami. Po zastosowaniu nikotynianu metylu na przedramieniu, na którym stosowano przez okres 4 tygodni emulsję zawierającą, jako składnik aktywny etanolowy ekstrakt z wytłoku z nasion lnu zwyczajnego Linum usitatissimum po hydrolizie enzymatycznej z zastosowaniem β-glukozydazy, zaobserwowano zmniejszenie transepidermalnej utraty wody o 17-22% w porównaniu do pola z zastosowanym samym nikotynianem metylu. Wytłoki roślinne będące odpadem przemysłu spożywczego mogą znaleźć zastosowanie, jako cenny surowiec kosmetyczny. Dodatkowo zastosowanie glikozydaz powoduje uwolnienie aglikonów z form glikozydowych, co przyczynia się do zwiększenia właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów po hydrolizie enzymatycznej. Najlepsze wyniki otrzymano wykorzystując, jako materiał roślinny makuch z nasion lnu zwyczajnego Linum usitatissimum po hydrolizie enzymatycznej z zastosowaniem β-glukozydazy. Badania transepidermalnej utraty wody w badaniach aplikacyjnych potwierdziły działanie przeciwzapalne i wspomagające naturalne mechanizmy obronne skóry etanolowego ekstraktu z wytłoku z nasion lnu zwyczajnego po hydrolizie enzymatycznej β-glukozydazą, natomiast badania chromametryczne nie potwierdziły, ale też nie wykluczyły takiego działania. 
File
Praca inżynierska Monika Kotłowska.pdf 1.54 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back