Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

-

Aleksandra Rakowska

Abstract

-
Record ID
WUT999ffa7d5b2d4fe5b84acfcf13aa1699
Diploma type
Master of Science
Author
Aleksandra Rakowska (FC/CMB) Aleksandra Rakowska,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
BADANIE WPŁYWU ZWIĄZKÓW O POTENCJALNYM DZIAŁANIU PRZECIWNOWOTWOROWYM NA HODOWLE KOMÓREK PROWADZONE W MIKROUKŁADACH
Supervisor
Michał Chudy (FC/CMB) Michał Chudy,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Microbioanalytics (FC/CMB)
Study subject / specialization
, Mikrobioanalityka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Wzrost zainteresowania testami przeprowadzanymi w środowisku in vitro przyczynił się do intensywnego rozwoju tej dziedziny badań, a w szczególności kierunków związanych z wykonywaniem doświadczeń na hodowlach komórkowych. Interesującym rozwiązaniem w zakresie prowadzenia tych właśnie hodowli okazało się zastosowanie miniaturowych układów przepływowych, które umożliwiając odpowiednie wykorzystanie zalet mikroskali stały się obiecującym narzędziem pozwalającym na odkrywanie i testowanie nowych leków cytostatycznych. Celem pracy było zbadanie wpływu dwóch substancji czynnych o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym na hodowle linii komórek adherentnych w mikroukładzie. Część literaturowa obejmuje charakterystykę komórek nowotworowych linii A549 oraz komórek prawidłowych linii Balb/3T3, a także omówienie czynników wpływających na prowadzenie hodowli w mikrosystemie. W tej części pracy dokonano również przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających jak najlepsze wykorzystanie zalet mikroskali w zakresie przeprowadzania testów cytotoksyczności. Ponadto rozpatrzono metody wykonywania wyżej wspomnianych doświadczeń z uwzględnieniem dostosowania procedury do przeprowadzania terapii wielolekowej. Badania skoncentrowano na optymalizacji parametrów wpływających na hodowlę komórek adherentnych w mikrosystemie, w tym na odpowiednim przygotowaniu układu oraz znalezieniu optymalnej szybkości przepływu używanych substancji. Dodatkowo zbadano skuteczność mieszania strumieni w zastosowanym generatorze gradientu stężeń oraz powtarzalność uzyskiwanych dawek związków. Podczas testów cytotoksyczności określano żywotność komórek w odpowiedzi na zastosowanie kombinacji różnych stężeń celekoksybu i 5-fluorouracylu, poddając analizie także zmiany morfologiczne komórek. W końcowym etapie porównywano wyniki terapii wielolekowej z rezultatami testów przeprowadzanych indywidualnie dla każdej z zastosowanych substancji czynnych. Udowodniono, że zastosowana procedura przygotowania mikroukładu oraz odpowiedni dobór warunków hodowli pozwalają na uzyskanie materiału przydatnego do badań już po 24h od wprowadzenia komórek do mikrosystemu. Ponadto, dowiedziono, że stosowany generator gradientu stężeń umożliwia efektywne mieszanie strumieni używanych substancji, pozwalając tym samym na uzyskanie powtarzalnych kombinacji związków w mikrokomorach układu. Zaproponowano również procedurę przeprowadzania testów żywotności uwzględniającą zjawisko wypłukiwania martwych komórek z mikrosystemu. Na podstawie wykonanych testów cytotoksyczności sformułowano wniosek, że odpowiednia kombinacja używanych związków pozwala na osiągnięcie synergicznego efektu ich oddziaływania na komórki nowotworowe. Porównując rezultaty wykonanych badań z wynikami testów przeprowadzonych oddzielnie dla celekoksybu i 5-fluorouracylu stwierdzono, że pomimo obiecujących efektów uzyskanych przy połączeniu obu związków, najwyższą śmiertelność komórek linii A549, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej żywotności komórek prawidłowych, osiągnięto w przypadku zastosowania samego celekoksybu o najwyższym stężeniu. Uzyskane wyniki ukazują potencjał jaki leży w testach cytotoksyczności przeprowadzanych w mikroskali oraz pozwalają ukierunkować badania reakcji komórek na działanie potencjalnych leków przeciwnowotworowych.
File
  • File: 1
    Aleksandra. Rakowska.Praca MGR dwustonnie.docx
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT999ffa7d5b2d4fe5b84acfcf13aa1699/
URN
urn:pw-repo:WUT999ffa7d5b2d4fe5b84acfcf13aa1699

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page