Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Filtracja aerozoli na filtrach z siatki metalowej

Wioleta Niesłuchowska

Abstract

Metal filters have many advantages, therefore, the range of their applications increases. They are resistant to mechanical wear and can be used to work in harsh environments under high temperatures and pressures. Because of the numerous benefits they are used in many industries (for example motor industry, building industry, agricultural industry or chemical industry), for the initial air purification in ventilation and air conditioning systems and also for the fat particles and vapors of oil mist capturing in kitchen hoods. The aim of this study was to examine the aerosol particles filtration on metal filters. It was verified, whether, the covering filters with a thin layer of oil can increase their effectiveness. An attempt was made to regenerate the loaded with solid particles metal filters in two different ways. The theoretical part of the thesis describes aerosols, metal filters, as well as mechanisms of aerosol particles and their rebound from the surface of the metal fiber. The experimental part begins with presentation of the apparatus and the dust which have been used in this study. Afterwards, two commercially available filters’ structures were presented. Their behavior was tested very carefully. The initial efficiency, the initial pressure drop and the changes in these two key parameters during filtration process were determined. Measurements were carried out for two superficial aerosol velocities of v = 0,1 [m/s] and v = 0,2 [m/s]. The images of laden with dust filters were made using scanning electron microscope (SEM) to see in which parts of the filter structure the deposition of aerosol particles mainly occurs. The experiments for filters covered with silicon oil were made to decrease the particles rebound effect and thus to increase the filter efficiency. The possibility of regeneration of metal wire filters was examined utilizing two methods: the first one by reversible airflow and cleaning filters and the second one by washing the filters using water with detergent. The experimental data of filter efficiency were compared with the results obtained by the classical theory of filtration. The results obtained shows that the observed phenomenon of larger particles’ rebound from the metal fiber surface, which is stronger for higher aerosol velocity and decrease the effectiveness of the filtration, can be reduced by covering the surface of the filter with thin layer of oily substance. It was demonstrated that the metal filters can be easily regenerated.
Identyfikator pozycji
WUT996fe477df1c45b291cb0c1c238790c5
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Wioleta Niesłuchowska (WIChiP) Wioleta Niesłuchowska Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Tytuł w języku polskim
Filtracja aerozoli na filtrach z siatki metalowej
Promotor
Anna Izabella Jackiewicz (WIChiP/KIPZ) Anna Izabella Jackiewicz Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych (WIChiP/KIPZ)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka prowadząca
Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych (WIChiP/KIPZ)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
25-09-2012
Data (rok) wydania
2012
Paginacja
70
Identyfikator wewnętrzny
DICHP-2137
Recenzenci
Anna Izabella Jackiewicz (WIChiP/KIPZ) Anna Izabella Jackiewicz Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych (WIChiP/KIPZ)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP) Marek Henczka (WIChiP/ZIDRCh) Marek Henczka Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych (WIChiP/ZIDRCh)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
-
Słowa kluczowe w języku angielskim
-
Streszczenie w języku polskim
Filtry metalowe posiadają wiele zalet, dlatego też zakres ich zastosowań rośnie. Są odporne na mechaniczne zużycie, mogą być wykorzystywane do prac w żrących środowiskach, w warunkach wysokich temperatur i ciśnień. W związku z powyższym stosuje się je w wielu dziedzinach przemysłu (np. przemysł samochodowy, przemysł budowlany, przemysł rolniczy czy podstawowe procesy przemysłu chemicznego). Wykorzystywane są do wstępnego oczyszczania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także zatrzymywania cząstek tłuszczów oraz oparów mgły olejowej w wyciągach kuchennych. Celem pracy było zbadanie filtracji cząstek stałych na filtrach metalowych. Zweryfikowano czy pokrycie filtrów warstwą oleistą wpłynie na zwiększenie ich skuteczności. Podjęto również próbę zregenerowania obładowanych metalowych materiałów filtracyjnych dwoma sposobami. W części literaturowej pracy opisano aerozole, filtry metalowe, a także mechanizmy depozycji cząstek aerozolowych oraz zjawisko odbicia ich od powierzchni włókna. Część eksperymentalną rozpoczęto od zaprezentowania aparatury oraz pyłu użytego do badań. Następnie scharakteryzowano dwa dostępne na rynku filtry, których działanie dokładnie przetestowano. Wyznaczono ich początkowe sprawności i spadki ciśnienia oraz zmiany tych dwóch kluczowych dla filtrów parametrów z czasem trwania procesu filtracji, tak jak ma to miejsce podczas ich pracy w rzeczywistych warunkach. Pomiary prowadzono dla dwóch prędkości przepływu aerozolu u = 0,1 [m/s] oraz u = 0,2 [m/s]. Za pomocą mikroskopu elektronowego wykonano zdjęcia obładowanych pyłem filtrów, ażeby sprawdzić w których miejscach struktury filtracyjnej głównie zachodzi depozycja cząstek. Sprawdzono możliwość regeneracji siatek metalowych dwoma metodami: poprzez rewersyjny przepływ powietrza i mycie filtrów, a także pokryto filtry substancją oleistą w celu zwiększenia sprawności odpylania. Wyniki badań doświadczalnych sprawności filtrów zestawiono z wynikami otrzymanymi według klasycznej teorii filtracji. Przeprowadzone badania wykazały, iż obserwowane zjawisko odbicia od powierzchni włókna metalowego cząstek większych, silniejsze dla wyższych prędkości przepływu aerozolu, które to obniża skuteczność filtracji, można nieco zmniejszyć poprzez pokrycie powierzchni filtra warstwą substancji oleistej. Dowiedziono, że filtry metalowe można w prosty sposób regenerować.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_dyplomowa_mgr_Wioleta_Niesłuchowska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 6714

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT996fe477df1c45b291cb0c1c238790c5/
URN
urn:pw-repo:WUT996fe477df1c45b291cb0c1c238790c5

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony