Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Characteristic of strains isolated from Arctic environments for their potential use in biotransformation processes

Barbara Łukasiewicz

Abstract

52 Arctic strains have been isolated. 23 strains showed the ability to produce proteases useful in the processes of biotransformation. As a result of screening research 14 bacterial strains, which showed proteolytic activity in the range from 27 U/ml to 676, 2 U/ml, were chosen. For further study, the soil strain - Stenotrophomonas sp, which proved to be a psychrotolerant organism, have been selected. The optimum temperature for its growth and production of proteases was 30°C. The effects of carbon and nitrogen sources, pH and Ca 2+ on the proteolytic activity were investigated. For the most factors, the highest proteolytic activity occurred within the first 48 hours of culture. Changing of the pH of the medium and the supplement of calcium ions is not positively affected on proteolytic activity. Application of carbohydrates as an additional carbon source beside UHT milk did not result on the increase of enzyme activity. The highest activity after 24 h cultivation in the mineral salt medium with 0.4 % glicerol, containing 0.5 % casein as the only one source of nitrogen and inducer of the production of proteases was obtained. This study should be continued for the isolation, purification and characterization of the obtained proteolytic enzymes as well as for their use in the biotransformation processes.
Record ID
WUT99681da0c7d6480bb2f922bb3964acd4
Diploma type
Master of Science
Author
Barbara Łukasiewicz Barbara Łukasiewicz,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Charakterystyka szczepów izolowanych ze środowisk arktycznych pod kątem możliwości ich wykorzystania w procesach biotransformacji
Supervisor
Danuta Czajkowska (FC/CDSB) Danuta Czajkowska,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Wyizolowano 52 szczepy arktyczne, z czego 23 szczepy wykazywały zdolność wytwarzania proteaz przydatnych w procesach biotransformacji. W efekcie badań przesiewowych dokonano wyboru 14 szczepów bakteryjnych charakteryzujących aktywnością enzymów proteolitycznych w zakresie od 27 do 676,2 U/ml. Ostatecznie wytypowano do dalszych badań, prowadzonych pod kątem produkcji enzymów, szczep glebowy – Stenotrophomonas sp., który okazał się organizmem psychrotolerancyjnym. Optymalna temperatura dla jego wzrostu i produkcji proteaz wynosiła + 30 ºC. Zbadano wpływ źródeł węgla i azotu, pH i jonów Ca 2+ na aktywność proteolityczną. Dla większości badanych czynników, najwyższa aktywność proteolityczna występowała zazwyczaj w ciągu pierwszych 48 godzin hodowli. Zmiana pH podłoża oraz stosowanie dodatku wapnia nie wpłynęło korzystnie na aktywność proteolityczną. Wprowadzenie do podłoża węglowodanów, jako dodatkowego źródła węgla obok mleka nie spowodowało podwyższenia aktywności enzymów. Najwyższą aktywność rzędu 389,9 U/ml uzyskano po 24 h hodowli w wariancie podłoża z 0,5 % kazeiną, jako jedynym źródłem azotu i induktora produkcji proteaz. Praca winna być kontynuowana pod kątem wydzielenia, oczyszczenia i charakterystyki enzymu, jak również jego wykorzystania w procesach biotransformacji.
File
  • File: 1
    MGR.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT99681da0c7d6480bb2f922bb3964acd4/
URN
urn:pw-repo:WUT99681da0c7d6480bb2f922bb3964acd4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page