Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wspomagane komputerowo projektowanie elementów konstrukcji nośnych z wykorzystaniem metod nośności granicznej i analizy MES

Dariusz Kalinowski

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie skomputeryzowanej metodyki kształtowania elementu konstrukcji nośności granicznej na przykładzie projektu ucha cylindra hydraulicznego wysięgnika koparki RH6 firmy OiK. Metoda kształtowania nośności granicznej oparta jest o program SDNPN (Statystycznie Dopuszczalnie Nieciągłe Pola Naprężeń), który sprawdza statyczną dopuszczalność pól naprężeń. Po odpowiednim wygładzeniu i zmodyfikowaniu kształtu zaprojektowanego elementu jakim jest ucho cylindra zostanie sprawdzona jego poprawność przy wykorzystaniu metody elementów skończonych.
Record ID
WUT9967c574d3a34e3ba124b7347211803c
Diploma type
Master of Science
Author
Dariusz Kalinowski (FACME) Dariusz Kalinowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Supervisor
Paweł Gomoliński (FACME/ICME) Paweł Gomoliński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-05-2012
Issue date (year)
2012
Pages
79
Reviewers
Andrzej Buczyński (FACME/ICME) Andrzej Buczyński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Nośność graniczna, 2. Metoda elementów skończonych 3.Program SDNPN, 4. Linie nieciągłości naprężeń

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT9967c574d3a34e3ba124b7347211803c/
URN
urn:pw-repo:WUT9967c574d3a34e3ba124b7347211803c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page