Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza wpływu warunków nawiązania na wartości przemieszczeń pionowych Kościoła Akademickiego Św. Anny w Warszawie

Anna Jażdżyk

Abstract

xxx
Record ID
WUT9917cdc32770497ca42217d94002c226
Diploma type
Master of Science
Author
Anna Jażdżyk (FGC) Anna Jażdżyk,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Ryszard Malarski (FGC/DEIS) Ryszard Malarski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Geodezja Inżynieryjno-Gospodarcza
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-07-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Mieczysław Kwaśniak (FGC/DEIS) Mieczysław Kwaśniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Obliczenia przemieszczeń pionowych.xlsx
  • File: 2
    Praca magisterska_Anna Jażdżyk.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT9917cdc32770497ca42217d94002c226/
URN
urn:pw-repo:WUT9917cdc32770497ca42217d94002c226

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page