Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Zastosowanie prostego modelu przepływu w sieci rzecznej do wyznaczania efektywności polderów zalewowych w redukowaniu fali powodziowej

Witold Interewicz

Abstract

-
Record ID
WUT96c20680b5d44a44b614fd32f5010f17
Diploma type
Master of Science
Author
Witold Interewicz (FEE) Witold Interewicz,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Marek Nawalany (FEE/CEP) Marek Nawalany,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2002
Pages
155
Reviewers
Marek Nawalany (FEE/CEP) Marek Nawalany,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Małgorzata Loga (FEE/CEP) Małgorzata Loga,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wezbranie,powódź,ochrona przeciwpowodziowa,poldery,redukcja fali powodziowej,eksperymenty numeryczne
Keywords in English
Spate, flood, flood protection, polders, flood wave reduction, numerical experiments
Abstract in Polish
-

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT96c20680b5d44a44b614fd32f5010f17/
URN
urn:pw-repo:WUT96c20680b5d44a44b614fd32f5010f17

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page