Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Porównanie efektywności wybranych metod identyfikacji bazy odniesienia w sieciach do badań przemieszczeń poziomych

Piotr Czejgis

Record ID
WUT9556ea6046684a5b9bf90f5bb353856d
Diploma type
Master of Science
Author
Piotr Czejgis (FGC) Piotr Czejgis,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Mieczysław Kwaśniak (FGC/DEIS) Mieczysław Kwaśniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Geodezja Inżynieryjno-Gospodarcza
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-07-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Ryszard Malarski (FGC/DEIS) Ryszard Malarski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
File
  • File: 1
    praca dyplomowa magisterska - Czejgis Piotr.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT9556ea6046684a5b9bf90f5bb353856d/
URN
urn:pw-repo:WUT9556ea6046684a5b9bf90f5bb353856d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page