Studium wykonalności dla operatora lokalnego na terenach słabo zaludnionych i słabo rozwiniętych (na przykładzie byłego województwa zamojskiego) - załącznik

Andrzej Korgol

Abstract

n/a
Diploma typeMaster of Science
Author Andrzej Korgol (FEIT / IT)
Andrzej Korgol,,
- The Institute of Telecommunications
Supervisor Andrzej Kostka (FEIT / IT)
Andrzej Kostka,,
- The Institute of Telecommunications

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Telecommunications (FEIT / IT)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)1998
Internal identifierENIT-PM.001800
Keywords in PolishSTUDIUM WYKONALNOŚCI, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?