Development of key numbers for estimation of the filter ability of different kind of water in a Ultra Filtration Pre Test

Adam Krzysztof Tymoszewski

Abstract

Making a pilot test with an Ultrafiltration system for evaluating the water quality which has to be filtered is difficult to realize due to different reasons. The idea of my work was to develop a small scale test set-up for gaining Ultrafiltration membrane performance data using a small amount of original water. The test module should contain original Ultrafiltration membrane of similar length to a standard UF module, but be reduced in size by using fewer fibres. Different water qualities were tested with a stable feed pressure. Moreover some modification of method was tested, like: Influence of coagulation, Influence of the time of the test, Influence of feed pressure, Influence of preloading the system. It was observed that the backwash in the small system (area 0.02 m²) was operating well, as recovery was on the same relative scale as a larger module system with 75m² membrane area. Comparing the data collected from the trials with large scale pilot systems provided confidence that tests with the UFPT module will be able to reflect results very similar to operatinga large scale module. The proposal of parameters was found but the results need to be evaluated carefully, as the test only reflects a short period of time. However, the experiments show that the permeability with the examined water sources normally stabilizes after several hours [4] , [5].
Diploma typeMaster of Science
Author Adam Krzysztof Tymoszewski WIChiP
Adam Krzysztof Tymoszewski,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Title in PolishPoszukiwanie parametrów szybkiego testu ultrafiltracji do szacowania zdolności filtracyjnej dla wody o różnym stopniu zanieczyszczenia
Supervisor Maciej Szwast KIPZ
Maciej Szwast,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitChair of Integrated Process Engineering (CIPE)
Study subject / specializationInżynieria Chemiczna i Procesowa
Languageen angielski
StatusFinished
Defense Date10-12-2013
Issue date (year)2013
Pages51
Internal identifierDICHP-2250
Reviewers Maciej Szwast KIPZ
Maciej Szwast,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Marek Henczka ZIDRCh
Marek Henczka,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishPrawidłowe zaprojektowanie stacji ultrafiltracji wody na membranach hollow fibre niejednokrotnie nie jest możliwe bez wykonania prób pilotażowych. Na wczesnym etapie planowania inwestycji oraz wyboru technologii koszty związane próbami na układzie pilotażowym mogą być zbyt wysokie i odstraszyć potencjalnego inwestora. Celem mojej pracy było stworzenie możliwe prostej i taniej metody, dzięki, której można by określić zasadność zastosowania membran UF do filtracji danej wody. Moduł testowy zawiera membrany identyczne jak te stosowane w przemyśle. Długość modułu jest porównywalna, ale zawiera on znacznie zredukowanej liczbie kapilar. Wykonywano próby dla wody o różnych właściwościach przy zachowaniu stałego ciśnienia zasilania. Ponadto sprawdzano wpływ na zdolność filtracji różnych czynników takich jak: koagulacja, długość prowadzenia testu, wpływ ciśnienia nadawy oraz znaczenie uprzedniego obciążenia modułu. Zauważono, że efekt otrzymywany po przepłukiwaniu modułu testowego (o powierzchni 0.02 m²) jest na zbliżonym poziome jak w przypadku modułów procesowych o powierzchni 75 m². Porównywano wyniki zbierane podczas testów z równolegle pracującym układem pilotażowym, poszukując podobieństw. W rezultacie poniższej pracy znaleziono parametry pozwalające przenosić otrzymywane wartości na skale procesową. Wyniki jednak należy używać ostrożnie, gdyż test odzwierciedla tylko krótki okres czasu. Doświadczenia pokazały, że przepuszczalność zwykle stabilizuje się po kilku godzinach, ale należy na to zwrócić szczególną uwagę przy interpretacji wyników [ 4], [ 5].
File
Master Thesis Adam Tymoszewski.pdf 7.17 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 6657
Additional fields
OpiekunMartin König, Norbert Selzer

Get link to the record
msginfo.png

Back