Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Investigation of microwave heating of polar liguids in a single mode reactor

Łukasz Redzik

Abstract

Microwave heating is widely studied in the context of an alternative energy supply to different systems. Microwave heating is applied in various industrial processes as: heating, desorption, and in microwave enhanced chemical reactions. The main advantages of microwave heating are direct heating and heating selectivity. This work presents the experiments on microwave heating of distilled water, glycerol and synthetic zeolite 13X. In those investigations, the local temperature profiles were obtained and discussed. The experiments were carried out in a monomode microwave applicator.
Record ID
WUT93114537829d44809004819ec606c504
Diploma type
Master of Science
Author
Łukasz Redzik (FCPE) Łukasz Redzik,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badanie mikrofalowego ogrzewania cieczy polarnych w reaktorze jednomodowym
Supervisor
Robert Cherbański (FCPE/DPKT) Robert Cherbański,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2012
Issue date (year)
2012
Pages
77
Internal identifier
DICHP-2132
Reviewers
Marek Henczka (FCPE/DCRED) Marek Henczka,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Robert Cherbański (FCPE/DPKT) Robert Cherbański,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Ogrzewanie mikrofalowe jest szeroko badane w kontekście alternatywnego dostarczania energii do różnych układów. Energia mikrofal w zastosowaniach przemysłowych jest wykorzystywana np. w procesach ogrzewania i desorpcji, oraz do wspomagania przebiegu reakcji chemicznych. Głównymi zaletami procesu jest bezpośrednie dostarczanie ciepła do układu oraz selektywność ogrzewania. W pracy przeprowadzono badania eksperymentalne mikrofalowego ogrzewania wody destylowanej, gliceryny oraz syntetycznego zeolitu. Badania polegały na określeniu lokalnych profili temperatur w trakcie mikrofalowego ogrzewania tych materiałów. W eksperymentach używano aplikatora jednomodowego (odcinek falowodu).
File
  • File: 1
    Praca_magisterska_Łukasz_Redzik.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 6712

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT93114537829d44809004819ec606c504/
URN
urn:pw-repo:WUT93114537829d44809004819ec606c504

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page