Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The study of rheological properties of suspensions

Bartosz Bogumił Piekut

Abstract

The work concerns the study of rheological properties of suspensions of titanium dioxide (TiO2) and barium sulfate (BaSO4). The theoretical part explains the terms necessary for understanding the rheology of suspensions. This part presents the factors influencing the rheological properties, such as temperature and volume, size and shape of particles contained in suspensions. Work also includes information on the types of rheometers such as rotational rheometers, capillary rheometers and a falling ball rheometers, and some of the phenomenological models that describe the rheological properties of suspensions. The experimental part contains the results of the study. This section contains information about the apparatus used and the reasons for its choice. Research has focused on the effects of the mass fraction of components in the aqueous solution. The analysis of the tests which have been carried out show that the suspension of titanium dioxide and barium sulfate have a pseudoplastic and thixotropic properties and can be used in the future as model suspensions for verification of existing and too develop new rheological models.
Record ID
WUT9220fe44d0b8468199d31c2183055ef8
Diploma type
Master of Science
Author
Bartosz Bogumił Piekut (FCPE) Bartosz Bogumił Piekut,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badanie reologicznych właściwości zawiesin
Supervisor
Wojciech Orciuch (FCPE/DCRED) Wojciech Orciuch,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-12-2012
Issue date (year)
2012
Pages
68
Internal identifier
DICHP-2157
Reviewers
Paweł Gierycz (FCPE/DSP) Paweł Gierycz,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Wojciech Orciuch (FCPE/DCRED) Wojciech Orciuch,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca została sporządzona w oparciu o badania właściwości reologicznych zawiesin dwutlenku tytanu (TiO2) i siarczanu baru (BaSO4). Część teoretyczna zawiera wyjaśnienie pojęć niezbędnych do zrozumienia reologii zawiesin. W części teoretycznej przedstawiono również czynniki wpływające na właściwości reologiczne takie jak temperatura i ułamek fazy ciągłej oraz ułamek objętościowy, rozmiar i kształt cząstek zawartych w zawiesinie. Praca zawiera również informacje na temat typów reometrów takich jak reometry rotacyjne, kapilarne i reometry z opadającą kulką oraz niektóre modele fenomenologiczne które opisują właściwości reologiczne zawiesin. Część doświadczalna zawiera wyniki badań. W tej części zostały podane informacje o wykorzystanej aparaturze oraz uzasadnienie jej wyboru. Badania skupiały się na zmianie ułamka masowego składników w wodnym roztworze. Z analizy badań, które zostały przeprowadzone wynika, że użyte zawiesiny dwutlenku tytanu i siarczanu baru wykazują właściwości cieczy pseudoplastycznej i tiksotropowej i mogą być używane w przyszłości jako złożone zawiesiny modelowe do weryfikacji istniejących i opracowywania nowych modeli reologicznych zawiesin.
File
  • File: 1
    Bartosz Piekut. Praca Magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2796

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT9220fe44d0b8468199d31c2183055ef8/
URN
urn:pw-repo:WUT9220fe44d0b8468199d31c2183055ef8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page