Ocena funkcjonowania systemów informacji o nieruchomościach prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii z punktu widzenia użytkowników.

Dorota Dobrowolska

Abstract

n/a
Diploma typeMaster of Science
Author Dorota Dobrowolska ZFZP
Dorota Dobrowolska,,
- The Department of Finance and Risk Management
Supervisor Mieczysław Prystupa ZFZP
Mieczysław Prystupa,,
- The Department of Finance and Risk Management
Certifying unitFaculty of Management (FoM)
Affiliation unitThe Department of Finance and Risk Management (FRMD)
Study subject / specializationZarządzanie Nieruchomościami i Procesami Inwestycyjnymi
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date18-06-2013
Issue date (year)2013


Back