Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of ChemCad software for simulation of an existing industrial installation and determination of the influence of key parameters on the process efficiency

Agnieszka Baran

Abstract

The aim of this thesis was the use of ChemCad software of an existing industrial installation which was preparation of synthesis gas and ammonia synthesis from department Amoniak I Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. The system was designed in such a way to achieve conditions similar to conditions in actual industrial installation. The values of key parameters were changed in order to provide information about the influence of temperature and pressure on the yield of the process. The results are presented in tabular form. The thesis presented also a historical view of ammonia synthesis technology, like also the types of reactors used in industrial and methods of synthesis gas. The main part of this study was a description of five steps in the installation, which includes: a diagram of the installation with a list of devices and describing the settings in the program ChemCad process. Moreover, for three simulations, which were conducted successfully, the values of the various streams flow were shown in tabular form. Unfortunately, the simulation of two processes hasn’t been finished: potassium washing and copper washing. This follows from the fact that in the case of copper washing, in literature there is no exact description of the processes occurring in the reaction, and thus do not know their exact nature, making it very difficult to design simulations. The potassium washing process is so complicated that a person with a little knowledge won’t be able to design it properly in ChemCad. The obtained results were showed that the ChemCad software is ideal for simulation as simple as more complex chemical processes. However, it requires a good knowledge of the process and lot of practice in using a software program. In addition, it was shown that the reaction of ammonia synthesis determine the efficiency of the temperature and pressure. The results shown in a tabular form, that thanks to decreasing temperature and increasing pressure, the degree of conversion of reactants in the ammonia raises.
Record ID
WUT8f7fd6258baa486b978915cbf6b33269
Diploma type
Master of Science
Author
Agnieszka Baran (FCPE) Agnieszka Baran,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Zastosowanie pakietu ChemCad do symulacji realnej instalacji przemysłowej i określenia wpływu kluczowych parametrów na jej wydajność
Supervisor
Roman Krzywda (FCPE/DSP) Roman Krzywda,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Separation Processes (FCPE/DSP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2012
Issue date (year)
2012
Pages
102
Internal identifier
DICHP-2122
Reviewers
Ewa Dłuska (FCPE/DPKT) Ewa Dłuska,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Roman Krzywda (FCPE/DSP) Roman Krzywda,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zastosowanie pakietu ChemCad do symulacji instalacji przygotowania gazu syntezowego i syntezy amoniaku z działu Amoniak I Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.. Zaprojektowano układ w taki sposób, aby osiągnąć warunki zbliżone do warunków panujących w rzeczywistej instalacji przemysłowej. Zmieniono wartości kluczowych parametrów procesu w celu dostarczenia informacji o wpływie temperatury i ciśnienia na wydajność procesu, a otrzymane wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej. W pracy przedstawiono zarys historyczny technologii syntezy amoniaku, rodzaje używanych reaktorów i przemysłowe metody otrzymywania gazu syntezowego. Zasadniczą częścią pracy był opis 5 etapów procesu, na który składała się: krótka charakterystyka, przedstawienie schematu instalacji wraz ze spisem aparatów, opis ustawień symulacji w programie ChemCad i przedstawienie wartości przepływów poszczególnych strumieni w formie tabelarycznej. Niestety nie udało się dokonać symulacji dwóch procesów: mycia potasowego i miedziowego. Wynika to z faktu, iż w przypadku mycia miedziowego, w literaturze nie ma dokładnego opisu przebiegających w procesie reakcji, a tym samym nie jest znany ich dokładny charakter, co bardzo utrudnia projektowanie symulacji. Z kolei proces mycia potasowego jest na tyle skomplikowany, że osoba z niewielkim stanem wiedzy nie jest w stanie odpowiednio go zaprojektować w programie ChemCad. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że pakiet ChemCad doskonale nadaje się do symulacji prostych jak i bardziej skomplikowanych procesów chemicznych. Wymaga jednak dużej wiedzy na temat procesu, a także używanego oprogramowania. Ponadto wykazano, że w reakcji syntezy amoniaku kluczowymi parametrami decydującymi o wydajności procesu jest temperatura i ciśnienie. Wyniki, przedstawione w formie tabelarycznej, potwierdziły, że wraz ze spadkiem temperatury i wzrostem ciśnienia rośnie stopień przemiany reagentów w amoniak.
File
  • File: 1
    Praca Magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 6720

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT8f7fd6258baa486b978915cbf6b33269/
URN
urn:pw-repo:WUT8f7fd6258baa486b978915cbf6b33269

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page