Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza wpływu procesów mieszania na efektywność pracy dwustopniowego reaktora do wytwarzania biogazu

Aleksandra Berbeć

Abstract

-
Identyfikator pozycji
WUT8f6c5adc28e747afbb8ba0a1c12bd998
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Aleksandra Berbeć Aleksandra Berbeć Afiliacja nieokreślona
Tytuł w języku polskim
Analiza wpływu procesów mieszania na efektywność pracy dwustopniowego reaktora do wytwarzania biogazu
Promotor
Andrzej Grzegorz Chmielewski (WIChiP/ZKTP) Andrzej Grzegorz Chmielewski Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej (WIChiP/ZKTP)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Chemiczny (WCh)
Jednostka prowadząca
Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej (WIChiP/ZKTP)
Kierunek / specjalność studiów
Biotechnologia Przemysłowa
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
28-03-2012
Data (rok) wydania
2012
Słowa kluczowe w języku polskim
-
Słowa kluczowe w języku angielskim
-
Streszczenie w języku polskim
Jedną z technik zaliczanych do odnawialnych źródeł energii jest wytwarzanie biogazu z odpadów rolniczych, surowców organicznych pochodzenia komunalnego, zieleni i traw oraz celowo hodowanych roślin energetycznych. Tradycyjne metody wytwarzania biogazu wykorzystują jednozbiornikowe bioreaktory. SEP Zamość, ICHTJ i WICHiP PW wdrażają nowe rozwiązanie polegające na zastosowaniu urządzenia dwustopniowego, w którym rozdzielono proces hydrolizy od fermentacji z zastosowaniem zawracania odcieku z komory fermentacyjnej, uzyskując znacznie większe wydajności wytwarzania biogazu i wyższe stężenie metanu w produkcie. Dotychczasowe badania i obserwacje nad wydajnością procesu jednoznacznie stwierdzają, że jednym z czynników wpływającym w znacznym stopniu na ilość wytwarzanego biogazu jest przebieg procesu mieszania. Niedostateczne mieszanie prowadzi do znacznego limitowania kontaktu wsadu oraz bakterii i zmniejszenia szybkości reakcji rozkładu substancji organicznych. Zbyt intensywny proces mieszania naruszający skupiska bakterii może w najgorszym przypadku prowadzić do całkowitego zahamowania procesu biologicznego. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy wpływu mieszania hydraulicznego na proces oraz znalezienie układu zapewniającego efektywne wymieszanie w całej objętości bioreaktora. Do przeprowadzenia symulacji struktury przepływu zawiesiny zastosowany został pakiet ANSYS FLUENT, który wykorzystuje metodę objętości skończonej do numerycznego rozwiązania równań bilansu pędu. Przeprowadzona analiza pozwoliła zaobserwować wpływ ilości oraz lokalizacji elementów układu mieszania oraz wybranie modelu spełniającego wytyczone wymagania.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Berbeć Aleksandra 206362 Praca magisterska ANALIZA WPŁYWU PROCESÓW MIESZANIA NA EFEKTYWNOŚĆ PRACY DWUSTOPNIOWEGO REAKTORA~1.pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT8f6c5adc28e747afbb8ba0a1c12bd998/
URN
urn:pw-repo:WUT8f6c5adc28e747afbb8ba0a1c12bd998

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek