Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

-

Aleksandra Berbeć

Abstract

-
Record ID
WUT8f6c5adc28e747afbb8ba0a1c12bd998
Diploma type
Master of Science
Author
Aleksandra Berbeć Aleksandra Berbeć,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Analiza wpływu procesów mieszania na efektywność pracy dwustopniowego reaktora do wytwarzania biogazu
Supervisor
Andrzej Grzegorz Chmielewski (FCPE/DPKT) Andrzej Grzegorz Chmielewski,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
Biotechnologia Przemysłowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-03-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Jedną z technik zaliczanych do odnawialnych źródeł energii jest wytwarzanie biogazu z odpadów rolniczych, surowców organicznych pochodzenia komunalnego, zieleni i traw oraz celowo hodowanych roślin energetycznych. Tradycyjne metody wytwarzania biogazu wykorzystują jednozbiornikowe bioreaktory. SEP Zamość, ICHTJ i WICHiP PW wdrażają nowe rozwiązanie polegające na zastosowaniu urządzenia dwustopniowego, w którym rozdzielono proces hydrolizy od fermentacji z zastosowaniem zawracania odcieku z komory fermentacyjnej, uzyskując znacznie większe wydajności wytwarzania biogazu i wyższe stężenie metanu w produkcie. Dotychczasowe badania i obserwacje nad wydajnością procesu jednoznacznie stwierdzają, że jednym z czynników wpływającym w znacznym stopniu na ilość wytwarzanego biogazu jest przebieg procesu mieszania. Niedostateczne mieszanie prowadzi do znacznego limitowania kontaktu wsadu oraz bakterii i zmniejszenia szybkości reakcji rozkładu substancji organicznych. Zbyt intensywny proces mieszania naruszający skupiska bakterii może w najgorszym przypadku prowadzić do całkowitego zahamowania procesu biologicznego. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy wpływu mieszania hydraulicznego na proces oraz znalezienie układu zapewniającego efektywne wymieszanie w całej objętości bioreaktora. Do przeprowadzenia symulacji struktury przepływu zawiesiny zastosowany został pakiet ANSYS FLUENT, który wykorzystuje metodę objętości skończonej do numerycznego rozwiązania równań bilansu pędu. Przeprowadzona analiza pozwoliła zaobserwować wpływ ilości oraz lokalizacji elementów układu mieszania oraz wybranie modelu spełniającego wytyczone wymagania.
File
  • File: 1
    Berbeć Aleksandra 206362 Praca magisterska ANALIZA WPŁYWU PROCESÓW MIESZANIA NA EFEKTYWNOŚĆ PRACY DWUSTOPNIOWEGO REAKTORA~1.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT8f6c5adc28e747afbb8ba0a1c12bd998/
URN
urn:pw-repo:WUT8f6c5adc28e747afbb8ba0a1c12bd998

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard