Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt komina stalowego z odciągami w dwóch wariantach posadowienia

Tomasz Stolarczyk

Abstract

-
Record ID
WUT8f2a351619cc4465883f2ba4697cd38a
Diploma type
Master of Science
Author
Tomasz Stolarczyk Tomasz Stolarczyk,, Undefined Affiliation
Supervisor
Krzysztof Pietrzak (FCEMP/ICEn) Krzysztof Pietrzak,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
kominy stalowe, obliczenia, wymiarowanie
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt komina stalowego z jednym poziomem odciągów w dwóch wariantach posadowienia. W wariancie 1 trzon posadowiony jest na płycie fundamentowej, a odciągi zakotwione są w blokach kotwiących, w wariancie 2 trzon wraz z odciągami posadowiony jest na wspólnej płycie fundamentowej. W obu wariantach zaprojektowano jednakowy trzon o wysokości 25 m i stałej średnicy zewnętrznej 0,80 m, składających się z 5 segmentów. Obliczenia statyczne wykonano przy użyciu programu Autodesk Robot. Wyniki załączono w wersji elektronicznej, w pracy zawarto miarodajne wartość sił w postaci graficznej.
File
  • File: 1
    Stolarczyk Tomasz p. magisterska 666.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT8f2a351619cc4465883f2ba4697cd38a/
URN
urn:pw-repo:WUT8f2a351619cc4465883f2ba4697cd38a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page